Connect with us

ZE-DO KANTON

Vlada ZDK dala saglasnost za isplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda

10.08.2023.
ntvic.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu finansija da na teret budžeta izvrši uplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda po tužbama zaposlenih za nepoštivanje kolektivnog ugovora, a na osnovu Akcionog plana na koji je 2020. godine saglasnost dao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Ministrica finansija Dženana Čišija kaže da je uložen maksimalan napor da se isplata izvrši u ovom mjesecu, iako budžetski prilivi nisu u skladu s planiranim.

-Ministarstvo će odluku dostaviti banci kako bi u narednih 15 dana mogli pripremiti sve za početak isplate koja će početi 23. avgusta 2023. godine. Do sada je za sudska izvršenja uplaćeno 54 miliona KM, uključujući i sredstva iz ove godine, a prema Akcionom planu ostaje još oko 295 miliona KM – kaže ministrica Čišija.

Akcionim planom iz 2020. godine predviđeno je da Vlada ZDK-a obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda izmiruje naredne 22 godine. Radi se o presudama donesenim na osnovu tužbi zaposlenih koji primaju platu iz budžeta – prosvjetara, policije te zaposlenih u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih najstarije datiraju iz 2004. godine.

Ministrica finansija dodaje da će Vlada, poštujući sve obaveze prema budžetskim korisnicima, kao i obaveze po osnovu sudskih presuda, u narednom periodu nastaviti socijalni dijalog sa predstavnicima sindikata, kako bi na obostrano zadovoljstvo obezbijedili kvalitetnije ekonomske uslove za sve prosvjetne radnike na području ZDK-a.