Connect with us

BIH

Zahtjevi penzionera Vladi FBiH

08.03.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBIH donseno je nekoliko zaključaka kojima se između ostalog traži sastanak s premijerom FBIH, Nerminom Nikšićem, povećanje penzija za još pet posto, te isplata trinaeste penzije u iznosu od 670 KM. Ukoliko zahtjevi penzionera ne budu ispunjeni, penzioneri najavljuju masovne proteste.

Naši zahtjevi koje ćemo iznijeti premijeru FBIH Nerminu Nikšiću su povećanje penzija za još pet posto. Ne odustajemo ni od našag zahtjeva isplate prosječne penzije od 670 KM. Tražimo i izmjene člana 79. u Zakonu o PIO-u u vezi sa usklađivanjem penzija, da se brišu parametri koji se uzimaju kod povećanja, a to su rast bruto domaćeg proizvoda i indeks potrošačkih cijena, a da se uvede usklađivanje penzija prema rastu prosječne plaće u FBiH i potrošačke korpe. Ukoliko ne dobijemo povratnu informaciju, mi 15. maja u Sarajevu imamo Skupštinu Saveza gdje bi tada donijeli konačnu odluku o masovnim protestima – istakao je Mustafa Trakić- član UO Saveza udruženja penzionera FBIH.

Continue Reading