Connect with us

KAKANJ

Zajedničkim radom do sigurnijeg saobraćanja u kakanjskim MZ

21.08.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Prema Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj poslovi redovnog i vanrednog održavanja nerazvrstanih cesta povjereni su Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Odlukom je predviđeno da vlasnici zemljišta uz putni pojas, put održavaju prohodnim i sigurnim za saobraćanje.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u skladu sa Odlukom o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj smatra se izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje stanja ceste. Razlika je u redovnom i vanrednom održavaju jer redovno podrazumijeva radnje koje se obavljaju tokom cijele godine a vanredno obuhvata obimnije radove koji se izvode u cestovnom pojasu i samo na osnovu tehničke dokumentacije.

Shodno Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj vlasnici zemljišta uz putni pojas dužni su održavati živice, uklanjati drveće ili dijelove krošnje drveća koje otežavaju saobraćaj ili onemogućavaju zračenje ili sušenje ceste te na pristupnim prijelazima ugraditi betonske cijevi.

-Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj prema Zakonu o javnim nabavkama bira organ koji će vršiti održavanje cesta. Poslovi redovnog održavanja između ostalog podrazumijevaju i održvanje cestovnog pojasa u smislu košenja trave, uklanja rastinja i drugih nečistoća. Članom 25. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj definisano je da su vlasnici zemljišta uz cestovni pojas dužni da održavaju svoja dvorišta odnosno da uklanjaju živicu i krošnje drveća kako ne bi ugrožavali kreatnje vozila i pješaka cestom, odnosno kako ne bi uticali na nepreglednost na samoj cesti, istakao je Mirza Fazlić-šef Služe pa privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Mještani kakanjskih mjesnih zajednica su putem predsjednika Savjeta mjesne zajednice upoznati sa ovom Odlukom i dužni su je poštovati. Ukoliko ipak od strane mještana dođe do uzurpacije putnog pojasa cestovni inspektor može kazniti ona lica koja na bilo koji način ugrožavaju saobraćaj.

-Cestovni inpektor ima mogućnost odnosno ovlaštenje da kazni ona lica koja ne održavaju svoja privatna imanja odnosno živice, ograde ili dr a što se nalazi u neposrednoj blizini puta. Dakle, riječ je održavanju svega onoga što ugrožava normalno i neometano saobraćanje, istakao je Fazlić.

Pomenutom Odlukom definisano je i da je zabranjeno poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti ili cestovnom pojasu ako bi ti radovi mogli ošteti nerazvrstanu cestu, povećati troškove održavanja odnosno ugrožavati ili ometati saobraćaj na istoj.

Continue Reading