Connect with us

KAKANJ

Aktivnosti na uređenju obala rijeke Bosne: Općina Kakanj nezadovoljna iznosom opredijeljenih sredstava

28.09.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Općina Kakanj kontinuirano realizuje projekte uređenja korita i obala rijeke Bosna. I u proteklom periodu realizovani su projekti na uređenju desne i lijeve obale rijeke Bosne koje je finasirala Agencija za vodno područje rijeke Save.

Općina Kakanj svake godine na poziv Agencije za vodno područje sliva rijeke Save aplicira za projekte uređenja obala i korita rijeke Bosne. I u proteklom periodu radilo se na uređenju i čišćenju obala. U narednom periodu planirano je da se ponovo delegiraju projekti uređenja korita rijeke Bosne i to desne obale, od Cementarskog mosta prema Karaulskom polju, u dužini od 1,3 km.

-Ove godine ponovo ćemo delegirati za projekte uređenja korita rijeke Bosne, desna strana u dužini od 1,3 km. Možemo tu veoma brzo riješiti imovinsko-pravne odnose s obzirom da smo mi kao Općina zadužni da izdamo građevisku i urbanističku dozvolu jer to je preduslov za raspisivanje javnog poziva od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, istakao je Mirnes Bajtarević- načelnik Općine Kakanj.

Korito i obale rijeke Bosne u nadležnosti su Agencije za vodno područje rijeke Save i svi radovi na njihovom uređenju izvode se uglavnom sredstvima Agencije. Iz Općine Kakanj navode da nisu zadovoljni iznosom sredstava od kojih i zavise projekti.

-Ni mi nismo zadovoljni tim sredstvima koja su opredijeljena i smatramo da treba više, da bude više projekata i za uređenje i za čišćenje i obala i korita. U proteklih nekoliko dana čistilo se korito rijeke  odnsno izvlačio se šljunak. Znamo da ima i drugih zahtjeva i gradova i da se ta sredstva raspoređuju na sve, istakao je Bajtarević.

Gradski dio kroz koji protiče rijeka Bosna prepoznat je kao najugroženiji i plan je, kako je istakao Bajtarević, da se u narednom periodu akcenat stavi upravo na te dionice a sve s ciljem zaštite imovine i ljudskih života. Evidento je da u Kaknju usljed obilnijih padavina na određenim lokacijama dolazi do izlijevanja Bosne pa je upravo to razlog da se ažurnije radi na uređenju i produbljenju korita rijeke.

Continue Reading