Connect with us

ZE-DO KANTON

Aktivnosti Uprave policije MUP-a ZDK na povećanju bezbjednosti učenika u školama na području ZDK

10.05.2023.
ntvic.ba

U povodu tragičnih dešavanja u Republici Srbiji te učestalih objava na društvenim mrežama koje su vezane za vršnjačko nasilje a koje su uznemirile javnost u Bosni i Hercegovini, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivirala aktivnosti koje se poduzimaju bez odlaganja sve sa ciljem sprečavanja narušavanja sigurnosne situacije na području našeg kantona, posebno u oblasti zaštite djece.

U cilju unapređenja prevencije svih oblika devijantnog ponašanja i povećanja stepena bezbjednosti učeničkih populacija, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je obezbjedila prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola u vrijeme dolaska u školu kao i prisustvo policijskih službenika na velikom odmoru. Tom prilikom policijski službenici će boraviti i u školskim holovima kako bi preventivno djelovali na sprečavanju eventualnih incidentnih situacija, vršanjačkog nasilja i slično.

Svakodnevno se obavljaju razgovori sa menadžmentom škola te se uspostavljaju kontakti sa nastavnim i drugim osobljem, učeničkim populacijama i roditeljima s ciljem razmjene informacija, prepoznavanja i identifikacije i rješavanja bezbjedonosnih problema u školama.

Također, u toku je realizacija sastanaka rukovodilaca policijskih stanica sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa ciljem analize bezbjedonosne situacije, poduzimanja mjera i radnji na poboljšanju bezbjedonosnog ambijenta te organizovanja zajedničkih preventivnih aktivnosti.

Naglašavamo da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u kontinuitetu provodi aktivnosti na prikupljanju bezbjedonosno interesantnih informacija po pitanju vršajnačkog nasilja, prikuplja i analizira informacije o vršnjačkom nasilju na društevnim mrežama te formira predmete koje nakon kompletiranja dostavlja u nadležnost i dalje postupanje nadležnim sudovima ili tužilaštvima.

Pored ovog redovno se vrše ciljane edukacije i radionice u školama ali i vrtićima na temu bezbjednosti u školama, saobraćajne problematike, maloljetničkog i vršnjačkog nasilja što je u skladu sa nastojanjma Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na održavanju povoljnog ambijenta za život i rad svih građana kao i sigurnosti njihove imovine.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje

Continue Reading