Connect with us

BIH

Delić najavio 1.000 KM jednokratne podrške za svako novorođeno dijete u FBIH

23.01.2024.
ntvic.ba

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je planiralo, a Vlada FBiH utvrdila 16 miliona KM u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini. Ministar rada i socijalne politike Adnana Delića je kazao da je riječ o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

To će biti i prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH. Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, iz budžeta Vlade FBiH, predviđen je uslov svim kantonima da dio tog transfera usmjere na provođenje i podršku natalitetnih politika, odnosno politika usmjerenih na jačanje porodica.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u budžetu za 2024. godinu planiralo je i sredstva za izradu studija opravdanosti Porodičnog fonda i Zavoda socijalne zaštite, te izradu Socijalne karte FBiH, saopćeno je iz tog ministarstva.

Tim povodom ministar Delić istakao je da budžet Ministarstva uvećan na stavkama koje se odnose na mjere i programe usmjerene na poboljšanje i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH, te je centara za socijalni rad budžetom Ministarstva predviđena podrška u iznosu od tri miliona KM.

– Planirali smo milion KM centrima za socijalni rad kao podršku kod primjene federalnih propisa, odnosno pokrivanje troškova kod uvođenja u pravo neratnih invalida, sticanje statusa roditelja njegovatelja, odobravanja prava na federalni dječiji dodatak i drugih propisa koji dolaze iz našeg resora. S obzirom na to da su objekti centara za socijalni rad uglavnom u lošem stanju, po prvi put u budžetu planirana su i dva miliona KM za kapitalne projekte centara za koje se nadamo da će nam ih centri delegirati tokom ove godine – pojasnio je Delić.

U budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirano je dodatno povećanje izdvajanja sredstava za zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, tako da je u odnosu na prošlogodišnjih 500.000 KM za ovu godinu planiran 1,5 miliona KM.

Za naknade neratnim invalidima planirano je 245 miliona KM, za dječije dodatke 130 miliona KM, 27 miliona za civilne žrtve rata, te za naknade roditeljima njegovateljima 29 miliona KM, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Continue Reading