Connect with us

BIH

Vlada FBiH: Donesen Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026.

23.01.2024.
ntvic.ba

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. godina.

Ukupna vrijednost 134 projekta uključena u ovaj program javnih investicija iznosi 19.073,52 miliona KM. Od toga se 9.190,21 miliona KM odnosi na 72 kandidirana projekta, zatim 6.640,76 miliona KM na 55 projekata čija je implementacija u toku, te 3.242,54 miliona KM na sedam projekata sa statusom odobreni.

Inače, Program javnih investicija Federacije BiH priprema se u svrhu podrške Vladi i institucijama Federacije BiH prilikom planiranja ulaganja i donošenja kvalitetnih investicijskih odluka. Program je instrument Vlade za usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. Tim instrumentom se povećava kvalitet upravljanja sredstvima razvoja što podrazumijeva izbjegavanje „ad hoc“ odlučivanja o investicijama i unapređenje klime za investitore.

Program sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i drugih izvora. Ciljevi izrade i donošenja ovog programa kao trogodišnjeg dokumenta su dugoročno povezani sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva razvoja Federacije BiH čime se postiže bolja povezanost između projekata i procesa alokacije raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju.

Program javnih investicija Vlada usvaja svake godine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja. U izradi, osim Federalnog ministarstva finansija i Komisije za Program javnih investicija FBiH, učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, nadležni kantonalni organi, kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl. ) i javna preduzeća. Federalno ministarstvo finansija djeluje kao koordinacijsko i kontrolirajuće tijelo prema Vladi Federacije BiH.

Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja. Projekti po tipu investicije su kapitalni projekti kojima se doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju i institucionalni projekti kojima se doprinosi razvoju administrativno-tehničkih kapaciteta.

Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026., u skladu sa današnjim zaključkom Vlade, Federalno ministarstvo finansija objavit će na svojoj internet stranici. Također, Vlada je primila na znanje programe javnih investicija za period 2024-2026. godina Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10, zatim Tuzlanskog, te Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona.