Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj radi na izradi Akcionog plana za održivu energiju i klimu

21.06.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Općina Kakanj intenzivno radi na izradi Akcionog plana za održivu energiju i klimu – SEKAP. Riječ je o skupu mjera koje za cilj imaju da se što efikasnije koristi postojeća energija te smanji emsija CO2 i SO2. O usvajanju ovog plana OV će se izjasniti na nekoj od narednih sjednca.

Akcioni plan za održivu energiju i klimu – SECAP strateški je dokument koji sadrži smjernice vezane za energetsku učinovitost i za ublažavanje uticaja na klimatske promjene. S druge strane, u okviru energetske tranzicije i smanjenja CO2, SECAP-i su dokumenti koji pomažu gradovima i općinama da uz pomoć smjernica svoje aktivnosti provode uzimajući u obzir uticaj na klimu i okoliš. Općina Kakanj intenzivno radi na izradi ovog plana koji bi se u narednom periodu trebao naći na dnevnom redu OV Kakanj.

-To je nešto na šta smo se mi obavezali potpisima gradonačelnika. Radi se o planu koji sadrži određene mjere na kojima treba da rade i Javne usanove, preduzeća te Općina Kakanj s ciljem da se što više koristi postojeća energija odnosno idemo raditi na energetskoj efikasnosti. Bitno je da kroz te akcione mjere idemo na smanjenje emisija CO2 i SO2 i trenutno smo u fazi kada se radi Javna rasprava odnosno treba da damo ovaj nacrt plana OV na razmatranje, obzirom da svaki SECAP plan mora vijeće usvojiti, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Općina Kakanj opredijeljena je za energetski održiv razvoj kao i korištenje obnovljivih izvora energije te zajedničkog djelovanja lokalne zajednice, javnih institucija, preduzeća usmjerenog na ublažavanje klimatskih promjena i jačanje lokalnih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promjenama.

-Nadam se da ćemo uskoro imati taj dokument u kojem će biti navedene konkretne mjere sa egzaktnim podacima i iznosu finansija koje u narednom periodu trebamo izdvojiti kako bismo postigli neke efekte prije svega kada je riječ o emisija CO2 i SO2, istakao je Bajtarević.

Prema riječima načelnika Općine riječ je o važnom dokumentu ne samo za građene Kakanja i našu lokalnu zajednicu nego i za BIH. Energija je javno dobro koje treba biti dostupno svim građanima, a energetska tranzicija za cilj treba da ima i teži ka tome da svaki građanin dobije slobodan i ravonpravan pristup postojećim i obnovljivim izvorima energije.

Continue Reading