Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj za medicinski potpomognutu oplodnju ove godine izdvaja 50.000 KM

24.04.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Medicinski potpomognuta oplodnja tema je o kojoj se u posljednje vrijeme često govori. Parovi koji imaju određene probleme u namjeri da se ostvare u ulozi roditelja danas nisu rijetki i potrebna im je pomoć struke. Za rješavanje zdravstvenih problema potrebna su i novčana sredstva. Prepoznavši to kao sve učestaliji problem, Općina Kakanj već drugu godinu izdvaja sredstva za medicinski potpomognutu oplodnju.

U borbi za potomstvo, proces medicinski potpomognute oplodnje je strsan. Parovi u ovom procesu prolaze kroz različita psiho-fizička stanja koja se uveliko odražavaju na zdravlje budućih roditelja a posebno majke. U nastojanjima da im se ovo trumatično iskustvo sa iščekivanjem najljepših vijesti-onih o roditeljstvu olakša, Općina Kakanj kroz poticaj medicinski potpomognute oplodnje sufinansira troškove.

Procedura za apliciranje na ovaj poticaj je jednostavna i rađena je na način da birokratija ne bude otežavajuća okolnost budućim roditeljima. Iznos poticaja je tri hiljade KM.

U vremenu kada je stopa nataliteta sve manja, kada ljudi napuštaju BiH pa i područje općine Kakanj poticaji poput ovih su vrijedni pažnje. Medicinski potpomognuta oplodnja je tema koja više ni na području lokalnih zajednica nije tabu. Zato je važno da što više parova koji se odluče na ovaj proces imaju podršku institucija.