Connect with us

KAKANJ

NTVIC Kakanj: Reagovanje na nedavnu objavu NGG

25.04.2023.
ntvic.ba

Nakon informacija koje su nedavno objavljenje na stranici jedne neformalne grupe građana o tome kako je NTVIC Kakanj od nevladine organizacije CPCD dobila 10.000 KM za izvještavanje o zaštićenim područjima u ZDK, smatramo za shodno javnost obavijestiti o sljedećem:

Informacije da je NTVIC Kakanj od navedene nevladine organizacije dobila 10.000 KM za izvještavanje o zaštićenim područjima u ZDK nisu tačne.

Naime, NTVIC Kakanj je sa NVO CPCD potpisala ugovor za realizaciju projekta pod nazivom “Volim Tvrtkovac” kroz koji ćemo realizovati medijsku kampanju usmjerenu prema svim relevatnim sudionicima, u cilju  podsticanja aktivnosti za proglašenje područje sliva rijeke Babine i planine Tvrtkovac zaštićenim područjem. Projekat, čija je vrijednost 19.947 KM će biti realizovan tokom narednih godinu dana. Ugovor je potpisan na osnovu naše aplikacije na javni poziv raspisan od strane CPCD-a.

Sa zadovoljstvom možemo reći da realizacija ovog projekta predstavlja kontinuitet uspješne saradnje sa CPCD-om. Podsjećamo, tokom 2020./2021. godine NTVIC Kakanj sudjelovala je u projektu CPCD-a „Misli o prirodi“. U okviru projekta „Misli o prirodi“ realizovali smo serijal emisija „Eko glas za spas“ kao praktičnu realizaciju ciljeva grantova „Misli o prirodi“ koji se odnose na uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija i kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji su podsticali građane da se uključe u rješavanje lokalnih pitanja.

NTVIC Kakanj će kao i do sada kroz svoje medijske sadržaje obrađivati ključne teme iz različitih oblasti, ukuljučujući i značajna okolišna pitanja, te će sarađivati sa relevantnim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama koje svojim radom doprinose unaprjeđenju kvaliteta života, nude kvalitetna rješenja za konkretne i svakodnevne probleme garđana, te doprinose razvoju naše lokalne zajednice i ZDK.

NTVIC Kakanj