Connect with us

KAKANJ

Za sutra zakazana 28. redovna sjednica OV Kakanj

25.04.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 26.04.2023.godine održati svoju 28. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

4.    Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2022.godinu

5.    Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete

7.    Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika i studenata sa područja općine Kakanj

8.    Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija, postupka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj

9.    Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i budžetskih sredstava Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2022.godinu

10.  Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2022.godinu

Napomene o radu Kolegija OV

Kolegij Općinskog vijeća je 19/04/2023 održao sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja iste, razmatrao i:

a) Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća povodom vijećničke inicijative Safeta Šahmana

Odgovor je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju.

 b) Zahtjev Malak Invest d.o.o. Kakanj  i MZ Bištrani i Brežani za uređenje puta

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na razmatranje i dalje postupanje.

 c) Molbu Nermine Kaldžija

Kolegij Općinskog vijeća je  molbu proslijedio općinskom načelniku na razmatranje i dalje postupanje.

Također, Kolegij je donio i zaključak da obrađivač uz prijedlog odluke o utvrđivanju cijena javne rasvjete dostavi i obrazloženje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Continue Reading