Connect with us

KAKANJ

Pristupni put prema MZ ključni problem mještana MZ Bičer

06.07.2023.
ntvic.ba (A.K.)

MZ Bičer jedna je od većih mjesnih zajednica na području općine Kakanj, a njeni su mještani svakodnevno suočeni sa brojnim problemima. Blizina autoputa i naplatnih kućica, buka, saobraćanje preko željezničke pruge i industrijske ceste svakodnevnica je ovdašnjih mještana. Kao najveći problem mještani navode nespostajanje adekvatnog lokalnog puta koji vodi do mjesne zajednice.

Nepostojanje adekvatnog lokalnog puta koji povezuje MZ Bičer sa gradskim područjem, upitna sigurnost svih učesnika u saobraćaju, prvenstveno pješaka, svakodnevna izloženost buci zbog blizine autoputa i željezničke pruge – samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mještani MZ Bičer. 

-Mi smo jedna specifična MZ koja je slobodno smijem reči odvojena od matice, odnosno od grada Kaknja. Odvojena je iz razloga što nema lokalni put koji je predviđen prije 10 i više godina da se radi upravo na ovom mjestu. Nikada do dana današnjeg nije to realizovano. Svi naši projekti obično završavaju s druge strane autoputa, željezničke stanice, industrijskog puta i tek tada možemo kazati da smo stigli u grad. To je veoma teška situacija i za za vozače ali i pješake, istakao je Suvad Šehić, predsj. MZ Bičer.

Neadekvat put do mjesne zajednice Bičer i saobraćajni znaci zabrane skretanja za istu, iz više pravaca, otežavajuća su okolnost za cjelokupno saobraćanje.

-Gjde god se okrenete zabrana je, prelazimo željezničku prugu gdje je zabranjen prelaz preko pruge, čekamo da neko nastrada, a dešava se i to. Nikakav prelaz za pješake ne postoji. Oni zapravo koriste prolaz koji je nesulovan i zapušten i kada njega pređu onda moraju preći željezničku prugu sa šest, sedam kolosjeka a onda ih čeka industrijiski put, sve zabrane. Sve table i zabrane, istakao je Šehić.

Inicijativa i potreba da se ovaj problem riješi postoji već godinama. Osim za mještane ove mjesne zajednice realizacija projekta izgradnje dijela puta značajna bi bila i za ostale mjesne zajednice koje gravitiraju ovom području.

-Samo ću vam reči da od Čatića na ovu stranu, do Dumanca i Rošćevine nema drugog prolaza. Rješenje ovog problema, odnosno da bi se sastavila ova dva puta je dionica duga svega 150 m. To je katastrofalno, istakao je Šehić.

Naselja koja se nalaze u blizini autoputa nisu zaštićena ni od buke. U proteklom periodu, prema riječima predsjednika pokrenute su određene aktivnosti i mjerenja, međutim sve se na tome završilo.

Adekvatna povezanost ove MZ sa užim gradskim područjem, koja bi mještanima trebala služiti kao sigurna putna komunikacija prioritet je za ovdašnje mještane. Budući da kroz ovu mjesnu zajednicu prolaze trasa gasovoda, željeznička pruga i autoput, procedure ishodovanja potrebnih dozvola za gradnju nove saobraćajnice dodadno usložnjavaju realizaciju ovog projekta i neophodno je, uz lokalnu zajednicu, uključivanje viših niova vlasti i svih relevantnih nadležnih institucija.

Continue Reading