Connect with us

BIH

U BiH 71 voda na popisu priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

13.01.2023.
ntvic.ba

Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini objavljenoj u “Službenom glasniku BiH” nalazi se ukupno 71 voda, od čega je 35 prirodnih mineralnih i 36 prirodnih izvorskih voda, objavljeno je na internetskim stranicama Agencije za sigurnost hrane BiH.

Dodaje se kako se jedanaest stolnih voda nalazi na Listi stolnih voda u Bosni i Hercegovini.

Inače, postupak priznavanja provodi Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, dok Rješenje o priznavanju na razdoblje od pet godina od datuma priznavanja donosi Agencija za sigurnost hrane BiH.

Uslovi za priznavanje su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća senzorna svojstva, zadovoljavanje zahtjeva geoloških, hidroloških fizičkih, fizičko-kemijskih i kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, te farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, po donošenju, dostavlja mjerodavnim inspekcijskim tijelima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode.

“Subjekt u poslovanju s hranom, kojem je izdano Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, obvezan je najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, provesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatira s propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-kemijska svojstva propisana Pravilnikom. Pored toga, Pravilnikom su propisane i službene kontrole koje su u nadležnosti mjerodavnih inspekcijskih tijela”, naveli su iz ove agencije.

Ako proizvođač ili inspekcija koja je mjerodavna za službene kontrole utvrde da kvaliteta prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i uvjeti pod kojim se one eksploatiraju, proizvode ili pune nisu u skladu s Pravilnikom, iz Agencije za sigurnost hrane su naglasili kako je proizvođač dužan obustaviti eksploataciju, odnosno mjerodavna inspekcija naložiti obustavu proizvodnje i punjenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode do otklanjanja nedostataka.

Continue Reading