Connect with us

KAKANJ

U Kaknju akcijom pošumljavanja obilježen 21. mart Međunarodni dan šuma

21.03.2024.
ntvic.ba (A.T.)

Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Svake se godine naglasak pri obilježavanju dana šuma stavi na određenu temu. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana šuma je “Šume i inovacije: Nova rješenja za bolji svijet”. S ciljem očuvanja postojećih šumskih resursa Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina, kao i akcije provođenja mjera njege na šumskim kulturama koje su ranije podignute.

Funkcije šuma su višestruke. Šume stvaraju povoljne uslove za život, obezbjeđuju čist zrak, vodu i regulišu našu klimu. Održivo upravljanje šumama i njihovo racionalno korištenje izuzetno je važno za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnjih i budućih generacija.

Kako bi zaštitili i unaprijedili šumske resurse na području ZDK, Šumsko privredno društvo ZDK svake godine, povodom 21. marta Međunarodnog dana šuma organizuje akcije pošumljavanja u kojima učestvuje i Šumarija Kakanj.

-Šumarija Kakanj je odlučila danas da izvrši sadnju sadnica na lokalitetu okrugli grm odjel 36, gospodarska jedinica donja Ribnica – Zgošća. Mi ćemo danas jednu plohu pošumiti, što nam je zakonska osnova da moramo sanirati sječinu koja je prošle godine vršena tokom realizacije maloprodaje. Radi se o sadnicama bijelog bora na površini otprilike jednog dunuma, 300 komada sadnica bijelog bora, istakao je za NTV IC Ensar Čaluk, upravnik Šumarije Kakanj.

Širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosimo boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime dugoročno stvaramo pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa, naglasio je Čaluk.

-Šuma je jedan od najkomplikovanijih ekosistema na planeti. Ona nam čisti zrak, daje vodu, jer veliki kompleksi šuma su podzemni rezervoari voda, dodao je Čaluk.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. Prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 miliona hektara šuma u svijetu čime se za 12-20 posto povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi se obilježavanjem tog dana podigla svijest o važnosti svih vrsta šuma.

Continue Reading