Connect with us

ZE-DO KANTON

ZDK: Za stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport milion KM

17.04.2023.
ntvic.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 15. sjednici, usvojila je Program utroška sredstava za stipendiranje studenata Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u akademskoj 2022/2023. godini, za što je predviđen iznos od jedan milion KM.

Resorna ministrica Draženka Subašić rekla je da se očekuje da će nominalni iznos stipendija biti nešto veći nego prošle godine, s obzirom na manji broj upisanih studenata iz ovog kantona. Prošle godine stipendija je isplaćena jednokratno u iznosu od 750 KM.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava sa Transfera za naučno-istraživački rad, koji je povećan u odnosu na 2022. godinu i iznosi 100.000 KM.

Sredstva će se koristiti za sufinansiranje troškova odbrane doktorskih disertacija, organizovanje naučnih skupova i učešća naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, izdavanje univerzitetskih udžbenika, podršku studentskim organizacijama na takmičenjima koja će se realizovati tokom ove akademske godine, a predviđena je i podrška Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Herecgovine (ANUBiH).

– I ove godine smo predvidjeli iznos od 50.000 KM za podršku ANUBiH, a u narednom periodu očekujemo realizaciju ovog dijela programa kroz potpisivanje sporazuma – rekla je ministrica Subašić.

Vlada je dala saglasnost ministrici Subašić da potpiše ugovore sa pet studentskih centara u FBiH u kojima će studenti sa područja ZDK moći ostvariti pravo na subvenciju u iznosu od 249 KM, koja je zbog rasta indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu povećana za 30 KM. Korisnici subvencije za smještaj u studentskim domovima nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija.

Continue Reading