Connect with us

KAKANJ

Fiskalne reforme i liberalizacija tržišta rada u fokusu rada Udruženja poslodavaca FBiH

08.03.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Udruženje poslodavaca FBIH u saradnji sa kantonalnom članicom Udruženjem poslodavaca općine Kakanj organizovalo je okrugli sto na kojem su učestvovali privrednici sa područja općine Kakanj. Na sastanku su prezentirane aktivnosti i rad Udružnja poslodavaca FBIH, predstavljeni planovi za naredni period, te su razmjenjena iskustva i ukazano na poteškoće sa kojima se privrednici susreću.

Unaprjeđenje ekonomskog i socijalnog dijaloga, reforme u posredovanju u zapošljavanju i evidencijama nezaposlenih osoba, reforme u oblasti zdravstvenog osiguranja, pojednostavljvanje carinskih procedura, samo su neki od ključnih ciljeva Udruženja poslodavaca FBIH za 2024. godinu. Ipak najveća pažnja bit će usmjerena na usvajanje seta fiskalnih zakona i liberalizaciju tržišta radne snage.

-Ono što je nama bio fokus u protekloj, a ostat će i u ovoj godini su fiskalne reforme. Svjedoci smo da je Vlada FBIH puno pričala o tome i pomjerila je to za mjesec juli. Na nama je da vršimo pritisak da se taj set zakona usvoji i da se napravi što je bolji poslovni ambijent. Druga važna tema na koju ćemo staviti fokus je liberalizacija tržišta rada, istakao je Adnan Smailbegović, predsj. UPFBIH.

Iz Udruženja poslodavaca općine Kakanj istaknuto je da je saradnja sa federalnim nivom itekako važna. Prisustvo kakanjskih privrednika na okruglom stolu dokaz je njihove opredjljenosti da međusobno razmjene iskustva, dobre prakse ali i ukažu na poteškoće sa kojima se susreću u svom radu obzirom da se bave različitim djelatnostima.

-Nadamo se da će ovi tematski sastanci biti češći. Nama je važna saradnja sa Udruženjem poslodavaca FBIH obzirom da se na federalnom nivou donese različiti propisi koji reguliraju poslovanje naših poslovnih subjekata, istakao je Aldin Čatić iz UPOK-a.

Tematski sastanak bio je prilika i da Udruženje poslodavaca FBIH motiviše i pozove sve privrednike s područja općine Kakanj da im se pridruže s ciljem jačanja federalnog Udruženja i unaprjeđenja prema vlastima na svim nivoima, sindikatima i medijima.