Connect with us

KAKANJ

Nastavljeni pregovori predstavnika MZ Pope i RMU Kakanj o definisanju linije eksproprijacije u MZ Pope

06.03.2024.
ntvic.ba (N.B.)

RMU Kakanj u cilju proširenja rudarskih radova u Istočnom reviru PK Vrtlište ima potrebu za eksproprijacijom određenih parcela na području naselja Stupe u MZ Pope. Mještani isakuzuju zabrinutost jer ne znaju da li će i u kojoj mjeri rudarski radovi uticati na život na ovom području. Održano je nekoliko sastanaka predstavnika MZ i RMU Kakanj o utvrđivanju linije eksproprijacije, a u narednom periodu trebala bi biti izrađena studija utjecaja eksploatacije uglja na ovom području.

-Naša radna grupa zastupat će interes mjesne zajednice, a ni pod koju cijenu lični interes bilo kojeg pojedinca. Idemo u tom smjeru da zadovoljimo i projetnu dokumentaciju RMU Kakanj i mještane, a u svakom slučaju da se ta linija ne spusti prema Rivišćima, Lozančićima i Kuburama. Interes nam je da stanovništvo ostane tu. Da ne bude iseljavanja. I neće biti iseljavanja, ova linija koja se sad uspostavi će značiti konačnu liniju Površinskog kopa na istoku, kazao je Elmedin Karić, predsjednik Savjeta MZ Pope.

-Označili smo i obilježili potencijalnu liniju eksproprijacije. Zahtjevi MZ su bili da se linija koriguje i da se pomakne prema radilištu. Nadam se da smo tu liniju eksproprijacije usaglasili i dogovorili smo da će Uprava Rudnika, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i određenim projektnim zadatkom, odabrati referentnu projektnu kuću da izradi Studiju utjecaja od otkopavanja u istočnom reviru u naseljima u MZ Pope pa i šire. Ona će poslužiti Upravi da može na osnovu nje donositi odluke vezano za otkopavanje u istočnom reviru, kazao je Kasim Alajbegović, pomoćnik direktora RMU Kakanj.