Connect with us

KAKANJ

Građani Kaknja trenutno bez dežurne apoteke (VIDEO)

18.04.2024.
ntvic.ba (I. Š.)

Odnedavno građani Kaknja koji imaju potrebu da u večernjim satima kupe lijek koji im je neophodan, nemaju takvu mogućnost. Naime, dežurna ili apoteka koja je godinama radila treću smjenu više nema takav način rada. Pitali smo građane Kaknja za njihovo mišljenje o ovom pitanju, odnosno da li je neophodno da postoji dežurna apoteka na području općine Kakanj. Odgovore smo potražili i od relevantnih institucija.  

Nikada ne možemo predvidjeti kada će nam zatrebati hitna medicinska pomoć i kada ćemo doći u situaciju da moramo kupiti određeni lijek. Međutim, na području Kaknja više ne postoji dežurna apoteka, odnosno apoteka koja radi 24 sata. Ovo je otežavajuća okolnost za sve one koji u noćnim satima, hitno trebaju neki lijek.

Iz apoteke koja je u Kaknju godinama radila 24 sata dnevno nam je pismeno obrazloženo da je, prema dosadašnjim analizama i kontaktima sa apotekama koje rade 24-satna dežurstva, evidentna ekonomska neisplativost ove vrste rada. Ističu da ovaj način rada podrazumijeva i angažman određenog broja novih zaposlenika, što ugrožava poslovanje apoteke. Ova apoteka, naglašeno je, u svojim poslovnim planovima u budućnosti ima cilj da uvede 24-satno radno vrijeme, ali podsjećaju da u na području Kaknja radi još nekoliko apoteka koji bi, također, mogle uvesti ovakav način rada. U dopisu se navodi i to da bitan partner u vođenju 24-satnog dežurstva u apoteci predstavlja i Općina, koja svojom finansijskom potporom može omogućiti organizovanje ovog načina rada apoteke.   

I u Općini Kakanj nepostojanje dežurne apoteke prepoznato je kao problem. Prema riječima načelnika u narednom periodu bit će organizovan sastanak sa predstavnicima svih apoteka koje rade na području Kaknja s ciljem iznalaženja najboljih rješenja, a koja će biti od koristi svim građanima Kaknja.

– Ono što mogu kazati jeste da ćemo probati kontaktirati sve naše apoteke u Kaknju da vidimo na koji način razmišljaju, da vidimo kakve su njihove kalkulacije da bi smo uspostavili treću smjenu i da onda eventualno probamo kroz naše programe poticaja u privredi osmisliti tu mjeru koja će se ticati za tu djelatnost, prevashodno radi velikog broja građana koji u datim trenucima u večernjim satima trebaju uslugu naših apoteka, kazao je Mirnes Bajtarević-načelnik Općine Kakanj

Iako građani uglavnom smatraju da bi se ovim pitanjem trebao baviti kakanjski Dom zdravlja, iz ove javne ustanove poručuju da oni nemaju nikakvu nadležnost nad radom bilo koje apoteke. Međutim, ističu da je važno da se ovo pitanje rješi zbog građana Kaknja kojima usluge apoteke trebaju u noćnim satima.

– Dom zdravlja nema nikakvu nadležnost u smislu organizovanja apotekarske službe na nivou općine Kakanj jer sve apoteke koje ovdje djeluju su praktično privatno vlasništvo i oni mogu da određuju svoje radno vrijeme kad hoće i kako hoće. Nadležnost na njima ja mislim da ima Privredna komora koja se bavi time i Općina Kakanj. Sramota je i nedopustivo je da Kakanj sa budžetom od skoro 40 miliona KM i sa 35 hiljada stanovnika nema dežurnu apoteku a da mnogo manja mjesta imaju dežurnu apoteku, kazao je dr.Mirsad Tursum, dir. JU“Dom zdravlja“ Kakanj

Rad treće smjene u nekoj od apoteka na području općine Kakanj neophodan je i izuzetno važan, kako građani Kaknja u hitnim i nepredviđenim situacijama tokom noći, za kupovinu neophodnih lijekova ne moraju ići do Visokog ili Zenice.

Continue Reading