Connect with us

KAKANJ

Potpisani ugovori o sufinansiranju projekta izgradnje jaslica u Visokom i rekonstrukcije PŠ Bilješevo

17.04.2024.
ntvic.ba (I.Š.)

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija potpisao je s gradonačelnikom Grada Visoko Mirzom Ganićem i načelnikom Općine Kakanj Mirnesom Bajtarevićem ugovore o sufinansiranju dva značajna infrastrukturna projekta u ovim jedinicama lokalne samouprave.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijdlog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za izgradnju novog obdaništa sa jaslicama u naselju Prijeko u Visokom izdvojila 200.000 KM sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti”, a sa istog transfera je odobrila 400.000 KM za projekat Rekonstrukcija područne škole Bilješevo OŠ “Ahmed Muradbegović” Kakanj.

-Grad Visoko je pokrenuo izgradnju apsulutno novog obdaništa čija je vrijednost preko 2,5 miliona KM. Mi smo do sada investirali negdje oko 1.200.000 KM. Danas smo potpisali ugovor o prenosu finansijskih sredstava sa kantonalnim ministarstvom za obrazovanje u iznosu od 200.000 KM. Od Vlade Federacije već imamo osiguranih 440.000 KM, tako da ostane još da Grad finansira razliku do 900.000 KM kazao je Mirza Ganić, gradonačelnik Grada Visoko

-Nastavljamo sa uređenjem naših osnovnih škola, zahvaljujući ministarstvu obrazovanja ZDK. Ove godine 400.000 KM dolazi za energetsku efikasnost škole “Ahmed Muradbegović” u Bilješevu. Ja se nadam da ćemo sa ovim sredstvima uspjeti završiti tu školu, nama predstoji sada da uradimo jedan rebalans da ova sredstva budu operativna I naravno da ih prebacimo prema Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj koji će raspisati tender I provesti čitavu proceduru, kako bi već u narednih 12 mjeseci imali završen ovaj projekat kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj

Iz mnistarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta iskazali su opredjeljenost za kontinuiranu podršku općinama i gradovima u ZDK. Ulaganje u obrazovne institucije i ogeneralno u obrazovni sistem nastavit će se i u budućnosti.

-I u tom smislu danas smo potpisali ugovore jer je Vlada ZDK usvojila prijedloge Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da se opredjele sredstva 200.000 KM sa programa utroška koji se zove “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za izgradnju novog obdaništa sa jaslicama u naselju Prijeko u gradu Visoko i 400.000 KM za rekonstrukciju objekta područne škole u Bilješevu OŠ”Ahmed Muradbegović” kazao je Mirza Mušija, ministar u Vladi ZDK

Ulaganje u infrastrukturne projekte obrazovnih institucija, u reforme obrazovanja u djecu je fokus resornog kantonalnog ministarstva. Kvalitetno obrazovanje uslov su za jako, stabilno i zdravo društvo.

Continue Reading