Connect with us

ZE-DO KANTON

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebma ZDK posjetila djeca iz sarajevskog vrtića „Vrtuljak“

18.06.2024.
ntvic.ba (A.K.)

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebma ZDK posjetila su djeca iz sarajevskog vrtića „Vrtuljak“ s kojim je ova ustanova potpisala sporazum o prijateljstvu. Bila je ovo prilika i da se obilježi završetak još jedne uspješne radne godine svih pet Dnevnih centara koji egzistiraju na području ovog kantona.

Posjeta mališana sarajevskog vrtića“ Vrtuljak“ koji djeluje u okviru predškolske ustanove „Bonum“ JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK osim uspostave saradnje za cilj je imala da se kroz druženje korisnika ove dvije ustanove dodatno unaprijedi razvoj inkluzije u bh. društvu. Igre i zabave nije nedostajalo tako da je ovo druženje, prilagođeno njihovim potrebama i mogućnostima i za jedne i za druge bilo jedno novo iskustvo koje će zasigurno dugo pamtiti.

-Izabrali smo vrtić Vrtuljak prvenstveno iz razloga što imamo djecu koja također imaju izvjesna odstupanja u razvoju kao i djecu bez roditeljskog staranja, pa smo smatrali da će ovom prilikom biti dobro iskustvo i za jedne i za druge da napravimo jednu saradnju i da budemo u „Klubu prijatelja“ Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK, između ostalog ovog Dnevnog centra Visoko, kazala je Biljana Begović, psiholog u PU „Bonum“ Srajevo.

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK početkom ove  godine pokrenula je aktivnosti na upostavi Kluba prijatelja Dnevnih centara koji egzistiraju na području ZDK. Cilj ovog projekta, kao i ostalih aktivnosti i projekata koje ova ustanova realizuje, je širenje mreže prijateljstva i u konačnici unaprjeđenje položaja djece i osoba sa posebnim potrebama u bh.društvu.

-To je jedan projekat koji smo počeli ove godine da realizujemo. Klub prijatelja znači da oni postaju naši partneri i saradnici, u nekom dijelu i donatori. Sve što radimo imamo samo jedan cilj, a to je da unaprijedimo usluge prema našim korisnicima. Ono što je obilježilo naš rad u protekloj godini je puni povratak na sistem rada od prije pandemije korona virusa. U potpunosti smo vratili prevoz, ishranu, strukturu rada u grupama kao i individulani rad, istakao je Emir Šišić, rukovodilac Dnevnog centra Visoko.

Proteklu godinu obilježio je i povećan broj korisnika. U narednom periodu, kako je istaknuto iz Dnevnog centra planirano ja da se trend povećanja broja koriniska nastavi kao i da se proširi spektar usluga koje Centar pruža.

Continue Reading