Connect with us

KAKANJ

Za kakanjske srednjoškolce upriličena radionica o pravima potrošača

15.11.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Udruženje potrošača općine Kakanj učenicima završnih razreda STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj održalo je predavanje o pravima i obevazama potrošača. Putem prezentacije ali i interakcije učenici su se upoznali sa osnovnim pravima potrošača, kako ih ostvariti ali i obavezama koje oni kao potrošači imaju.  

Učenici završnih razreda srednjih škola već su ili će uskoro biti punoljetne osobe pred kojima su brojni izazovi. Sve češće imat će priliku da se susreću sa različitim oblicima trgovine, kupovine ali i pružanja usluga. Upravo ovo edukativno predavanje koje je održala predsj. Udruženja potrošača općine Kakanj za cilj ima ukazati im da svoja potrošačka prava mogu tražiti i ostvariti samo uz postojanje ugovora ili fiskalnog računa.

-Govorili smo im o njihovim pravima kao potrošača a također i o njihovim obavezama. Primjetila sam da su učenici zainteresovani za ovu temu i da im je donekle poznata ova materija. Bilo je govora i o e-trgovini odnosno kupovini putem interneta, istakla je Ferida Kulović, predsj. Udruženja potrošača općine Kakanj.

Bakir Čajo učenik četvrtog razreda STŠ „Kemal Kapetanović“,koja je prepoznala važnost edukacije učenika o ovoj temi istakao je da mladi nisu dovoljno upoznati sa pravima potrošača i na koji način mogu ostvariti svoja prava naročito kada je riječ o povratu i zamjeni robe.

-Mi mladi od osamnaest, devetnaest godina nismo baš najbolje upoznati sa svim pravima koje imamo kao potrošači, da li to bio povrat proizvoda, naknada štete ili nešto drugo. Na ovom predavanju nam je to detaljno objašnjeno, naglasio je Bakir Čajo, učenik STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj.

Statistički podaci pokazuju da veliki broj građana ne poznaje svoja prava iako danas ima mnogo načina za pristup istim. Ovakva predavanja jedan su od načina da i mladi nauče nešto više o bezbijednoj kupovini i zaštiti potrošačkih prava koja su im omogućena u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BIH, poručeno je iz Udruženja.

Continue Reading