Connect with us

KAKANJ

Muhamed Kadrić – borac za prava dijaliznih pacijenata

15.11.2023.
ntvic.ba (15.11.)

Mnogo je naših sugrađana, Kakanjaca koji su kroz svoj posao, društveni angažman i aktivnosti koje su radili dobrovoljno u korist lokalne zajenice, postali prepoznatljivi kao osobe koje doprinose unaprijeđenju društva i zajednice u kojoj žive. Jedan od takvih je i Muhamed Kadrić, prosvjetni radnik u penziji i borac za prava i bolji status dijaliziranih i transplantiranih pacijenata u FBiH.

Za sebe kaže da je jedan običan čovjek, pristupačan ljudima i ljudi iz njegovog okruženja ali i šire zajednice. Muhameda poznaju upravo kao takvog – čovjeka iz naroda. A upravo ta činjenica mu je kroz život, nedaće i bolest s kojom živi skoro dvije decenije dala snagu da se bori za sebe i druge. Muhamed je na dijalizi godinama. Vidjevši sve probleme s kojima se suočavaju dijalizirani i transplantirani pacijenti a koje je i sam na svojoj koži osjetio osnovao je udruženje koje služi kao servis pacijentima. Danas je Muhamed aktivan na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou i kroz udruženja se bori za prava pcijenata.

-2000. godine u proljeće osjetio sam naglu slabost, teže sam uz brdo hodao i nosio teret. Petnaest dana prije nego što sam završio u bolnici sam igrao fudbal. U borbi za kvalitet života dijaliznih bolesnika bilo je hiljadu problema. Bila je zastarjela oprema, aparati, nije bilo lijekova, doktora, nije bilo skoro ništa. Onda smo počeli pisati prema ministarstvima i najviše sam naučio šta treba bolesncima iz njihovih odgovora, kazao je za NTV IC Muhamed Kadrić.

Radni vijek, borba s teškom bolešću, život i sve ono što on nosi sa sobom na Muhameda su ostavili posljedice. Međutim, predan je borbi da pravi pozitivne promjene ondje gdje misli da može i zna. I u budućnosti, bez obzira na sve prepreke, nastavit će biti od koristi sebi, porodici, ljudima i široj društvenoj zajednici-poručio je.

-Čovjek se nekad umori zato što su rezultati slabi ili se sporo dolazi do pozitivnih rezultata. Motiv da nastavim dalje sa ovom borbom je lično popravljanje svog stanja pa onda i zdravstvenog stanja drugih pacijenata jer svaki dan se nešto „pokvari“ u zdravstvenom sistemu, dok se jedno popravlja, drugo se kvari a sve je propisano i regulisano u zakonima i pravilnicima kazao je za NTV IC Muhamed Kadrić.

I upravo zato što se stvari u zdravstvenom sistemu i zakonima koji uređuju ovu oblast kontinuirano „kvare“ Muhamedu je motiv da se nastavi boriti za sve one koji trebaju informacije i pomoć. Život na dijalizi je težak, a kvaliteta života čovjeka koji je ovisan o aparatu poput onog za dijalizu nosi težinu koju ne može razumjeti niko ko to nje doživio. Zato je Muhamed i ovom prilikom poručio da se zdravstveni sistem mora mijenjati i da to više nije stvar htnosti-on se mora mjenjati sad i svaki dan do konačnih pozitivnih vijesti za pacijente. Pozitivna vjest je mogućnost transpaltacije uz olakšane procedure.