Connect with us

KAKANJ

Lovačko društvo Srndać u proteklom periodu realizovalo nekoliko značajnih projekata

04.12.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

U Lovačkom društvu Srndać posljednjih nekoliko godina posebna pažnja posvećena je obnovi i izgradnji nove infrastrukture odnosno lovačkih objekata, kuća, osmatračnca, hranilaca i slično. Ovo društvo danas ima zavidan broj članova, njih 720, a gazduje na površini od 37.683 hektara.

Infrastruktura lovačkog društva „Srndać“ danas je na zavidnom nivou. Entuzijazam velikog broja članova ovog društva i ljubav prema ovom hobiju, lovcima je motiv da u okviru društva realizuju različite infrastrukturne projekte. U proteklom periodu izgrađeni su brojni objekti koje koriste članovi lovačkog društva. Istovremeno neki od ovih objekata dostupni su i može ih koristiti i šira lokalna zajednica.

-Lovačko društvo u zadnjem je periodu izgradilo 31 lovačku kuću. U tim kućama imamo i oko 260 ležaja, kazao je za NTV IC Mustafa Trako, iz LD „Srndać“ Kakanj.

Pored lovačkih kuća u proteklom su periodu izgrađeni i brojni drugi objekti koje koriste lovci u svojim aktivnostima. Osnovni cilj izgradnje ovih objekata jeste zaštita životinja.

-Imamo 36 lovačkih nadstrešnica, imamo devet visokoih čeka, tri šadrvana, imamo i 19 automatskih hranilica, dodao je Trako.

Pored ovih hranilica lovačko društvo raspolaže i sa 43 hranilice u koje se stavlja kabasta hrana. Ove se hranilice koriste kada padnu veće količine snijega. U njih se polaže sijeno za plemenitu srneću divljač, odnosno divljač visokog lova. Na lovnom području ovog društva raspoređeno je i 150 solila u koja se svake godine stavi tonu soli. Osim brige o životinjama, lovci dosta pažnje pridaju zaštiti građanstva, njihovih usjeva, imovine odnosno imanja koja se nalaze u neposrednoj blizini lovnog područja.

-Bavimo se sijanjem da bi odvratili divljač da unište usjeve, kazao je Trako.

U narednom periodu akcenat lovačkog društva Srndać bit će na zaštiti srneće divljači. Njihove aktivnosti kroz lovočuvare već su usmjerene na suzbijanje krivolova, a rezultati su pozitivni obzirom na su uočene srne i oko naseljenih mjesta. Lovno područje kojim raspolaže ovo društvo autoputem je podjeljeno na dva dijela, a problem koji ističu kao veoma važan je činjenica da na autoputu koji prolazi kroz Kakanj nisu ostavljeni migracioni koridori za životinje. Upravo zato dosta divljači strada na autoputu.

Continue Reading