Connect with us

KAKANJ

U Kaknju održana radionica s ciljem jačanja globalne svijesti o pravima potrošača

18.03.2024.
ntvic.ba (A.K., M.K.)

Udruženje za zaštitu potrošača općine Kakanj “Potrošač”, povodom Svjetskog dana potrošača, oragnizovalo je radionicu s ciljem jačanja globalne svijesti o pravima potrošača i nastojanja da se potakne veća briga za potrošačka prava svih aktivnih dionika provedbe politike zaštite potrošača.

Svjetski dan prava potrošača, koji je prvi put obilježen 15.marta 1983. godine, svake godine potakne raspravu o pitanjima i problemima vezanim za zaštitu potrošača. Osim toga, to je ujedno i prilika da se promovišu osnovna prava svih potrošača, o čemu su se učesnici interaktivne radionice imali priliku bolje upoznati.

-Ovo je dan koji nama obilježava naša prava osnovna prava propisana zakonom: potrošači treba da budu informisani, imaju pravo izbora, pristup robama i uslugama, sigrunost i zaštitu zdravlja, te potrebno je razvijati svijest potrošača. Porošači treba da znaju da postoje prava koja ih štite, istakla je Ferida Kulović, predsjednica Udruženja potrošača “Potrošač” Kakanj.

Put kojim se trebamo kretati kada su u pitanju potrošačka prava, zasigurno su zemlje zapadnog svijeta, a razlozi našeg zaostajanja za njima ogledaju se u lošim i neprilagođenim zakonskim regulativama ali i slabo razvijenoj svijesti samih kupaca, istaknuto je tokom radionice. Značajnu ulogu u podizanju svijesti i nivoa znanja potrošača imaju lokalna udruženja za zaštitu potrošača koja informišu potrošače o njihovim pravima, načinima podnošenja žalbi i mogućnostima ostvarivanja svojih prava.

-Što se tiče Bosne i Hercegovine ta prava su na solidnom nivou mada ima mogućnosti da se napravi pomak u ovoj oblasti. Meni je drago da sam ovdje u Kaknju, reći ću komparativ samo, u Sarajevu su nekad bila tri udruženja a danas nema nijedno, a evo ova mala općina Kakanj ima udruženje koje realizuje brojne projekte, istakao je Samir Milavica, učesnik radionice.

Najbolja zaštita za sve potrošače jeste informisanost i edukovanje o svojim pravima ali i provjera informacija tokom kupovine poručeno je sa radionice.

Continue Reading