Connect with us

KAKANJ

Udruženje žena općine Kakanj počelo je sa sedmim ciklusom projekta “Ekonomsko osnaživanje žena“ (VIDEO)

19.04.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Udruženje žena općine Kakanj počelo je sa novim, sedmim ciklusom projekta “Ekonomsko osnaživanje žena“. Tromjesečnu obuku krojenja, šivenja, tkanja i heklanja ukrasnih predmeta pohađa preko 20 žena sa područja općine Kakanj.

Projekat “Ekonomsko osnaživanje žena” na području općine Kakanj realizuje se već nekoliko godina unazad i do sada je kroz obuku krojenja, šivenja i tkanja prošlo preko 200 polaznica. Ovaj ciklus kao i sve prethodne podržala je Općina Kakanj. Projektom su bezbijeđena sva neophodna sredstva za rad, mašine kao i reporomaterijal.

-Ove godine ponovo je aktuelno krojenje i šivenje i tu i jeste najveći interes žena. Kada je riječ o tkanju ove godine planiramo raditi motive Zgošćanskog stećka koji je i najbogatiji ali i najzahtjevniji. S druge strane, nastojali smo da uvedemo novitete i kada je riječ o heklanju, pratimo trendove i idemo u korak s njima, istakla je Edina Lukić, voditelj projekta.

Cilj ovog projekta je osnažiti žene pojedinačno, nadvladati nametnute barijere i sklonost podcjenjivanju njihove vrijednosti i snage. Pružiti im priliku da se poduče određenim tehnikama kako bi samostalno mogle raditi i finansijski doprinosti svojim domaćinstvima.

-Ovdje sam došla da naučim šiti, tkati i heklati. Prije svega da na pravi način iskoristim svoje slobodno vrijeme, da se družim i ekonomski osnažim, istakla je Rejhana Bajtarević, polaznica obuke.

Još jedan od ciljeva ovog projekta je da se od zaborava sačuvaju zanati i vještine koje su u zadnje vrijeme zapostavljeni. Jedan od njih je i tkanje. Međutim, ručni radovi u koje se ulaže mnogo truda i zalaganja imaju svoju vrijednost pa je samim tim prednost u projektu data upravo mladim ženama.

-Cilj projekta je ekonomsko jačanje žena, naš zadatak je da naučimo žene raznim vještinama kako bi one lakše došle do zaposlenja. Svaka od žena će imati priliku da izađe samostalna za vlastiti biznis i do njih je kako će napredovati nakon završene obuke. Kada je riječ o tkanju, u radove je utkano svo naše iskustvo i ljubav prema unikatnim predmetima, istakla je Naila Demir, edukatorica.

Jedan od pokazatelja uspješnosti ovog dugogodišnjeg projekta je što većina polaznica nakon obuke počnu samostalno raditi ili se zaposle u nekoj tekstilnoj industriji.

Continue Reading