Connect with us

BIH

„Unija veterena“ pokrenula peticiju za izmjenu i dopunu Zakona o pravima boraca

20.03.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Jedinstvena organizacija boraca u BIH „Unija veterena“ pokrenula je peticiju za izmjenu i dopunu Zakona o pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica, a koja će podrazumijevati obavezu nadležnih ministarstava i vlada da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se iz budžetskih izvora osigurala sredstva za borački dodatak, za sve pripadnike Oružanih snaga RBiH bez obzira na imovinski status.

Godinama unazad organizacija boraca u BiH “ Unija veterana“ traži borački dodatak za sve borce Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema riječima predsjednika ove organizacije na kantonalnom nivou, Vernesa Karzića, vlasti u BiH ni nakon više od tri decenije nisu pokazale da imaju sluha prema njihovim zahtjevima. Članovi ove organizacije na svojim sastancima donijeli su odluku o pokretanju peticije u nadi da će riješiti ovaj problem.

-Želimo da ovom peticijom stvorimo što bolje preduslove za pregovaranje sa izvršnom i zakonodavnom vlasti i u ovu priču smo krenuli odlučno. Nije nam bitan iznos koliko nam je bitan odnos vlasti prema ovoj kategoriji. Mislim da je krajnje vrijeme da se priznaju ti ljudi koji devetesetih godina stali u odbranu države BIH, istakako je Vernes Karzić, predsj. JOB-a „Unije veterena“ ZDK.

Od nadležnih ministarstava traže da svi borci dobiju borački dodatak u iznosu osnovice od 2 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, bez obzira na njihov imovinski status. Karzić ističe i da u konačnici očekuju oko 80.000 potpisa koji će biti dostavljeni Vladi FBiH.

-ZDK broji 18.016 članova JOB-a Unije veterena. Dobili smo saglasnot svih boračkih udruženja i ovo je aktivnost koja će u ovoj godini stvoriti nam pretpostavku za ostvarivanje prava, bez obzira na primanja. Pozivam sve pripadnike Armije RBiH da se odazovu i da prikupimo dovoljan broj poptpisa, koji bi u konačnici trebao dostići cifru od 80. 000, istakao je Karzić.

Potpisivanje peticije koja je u toku trajat će do 31. maja ove godine a građani Kaknja, koji ostvaruju ovo pravo, peticiju mogu potpisati u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterena“ u Soliteru I.