Connect with us

ZE-DO KANTON

Vlada ZDK sufinansira specijalizacije i subspecijalizacije u KBZ

13.04.2023.
ntvic.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 14. sjednici usvojila je Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji “Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica – Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija.

Prema riječima ministrice zdravstva dr. Tanje Radoš Kosić, programom je predviđeno finansiranje plata specijalizanata i subspecijalizanata JU Kantonalna bolnica Zenica u 2023. godini u iznosu od 3 miliona KM, odnosno 250.000 KM na mjesečnom nivou, dok će ostali troškovi biti finansirani iz vlastitih sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica.

-Ovaj iznos će biti dostatan za bruto plate oko 70 specijalizanata i subspecijalizanata. Jednak iznos je planiran i za 2024. godinu i nadam se da će podrška ući u praksu i za naredne godine – rekla je ministrica Radoš Kosić.