Connect with us

BIH

JP Autoceste FBIH: Na dionici Vranduk – Ponirak trenutno se radovi odvijaju na trasi na iskopu i zaštiti kosina

27.02.2023.
ntvic.ba

Aktivnosti se provode na svim objektima, kao i na otvorenom dijelu trase za koju je završena projektna dokumentacija. U toku su i radovi na postavljanju elemenata odvodnje, objavile su Autoceeste FBiH.

Radovi na dva mosta Vranduk 1 i Vranduk 2 ukupne dužine 780 metara, te dva vijadukta Koprivna 1 i Crni potok od po 100 metara, završena je izrada konstrukcije objekata, izuzev postavljanja elemenata odvodnje i kolovozne konstrukcije za koje se čeka spajanje sa ostatkom trase, kao i izrada kompletne mreže odvodnje atmosferskih voda sa kolovoza.

Tunel Vranduk je u završnoj fazi izgradnje. U toku su radovi na ugradnji ivičnjaka i priprema za tamponski sloj, te završni radovi na galerijama predusjeka. Ovaj dvocijevni tunel gradi se prema novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM). Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 468,37 metar, dok je lijeva tunelska cijev duga 313,05 metara.

Na trasi se trenutno izvode radovi na sektorima 2, 4 i 5, dok su usljed izmjene projektnih rješenja na sektorima 1, 6 i 7 pripremni radovi u toku.

Na gradilištu dionice Vranduk – Ponirak svakodnevno je angažovano oko 250 radnika. Provode se sve neophodne mjere zaštite na radu, kako bi se obezbijedio siguran rad za sve radnike na gradilištu.

Izvođač radova na dionici Vranduk – Ponirak je konzorcij Azvirt L.L.C i Hering d.d. Široki Brijeg.

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja konzorcij DRI upravljanje investicijama d.o.o. i Divel d.o.o. Sarajevo.

Sredstva za izgradnju osigurana su putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Najveći opseg posla kada je u pitanju izgradnja autoceste na Koridoru Vc trenutno se izvodi u Zeničko – dobojskom kantonu. U izgradnji su četiri dionice za novih 20 kilometara autoceste na relaciji Zenica – Žepče, čiji se završetak i puštanje u rad kao jedne prometne cjeline očekuje do kraja 2024. godine.

Continue Reading