Connect with us

KAKANJ

Kakanjski srednjoškolci o Danu državnosti: Narod BiH dao je veliki doprinos u očuvanju državnosti, a među njima su i Kakanjci, hrabri sinovi naše zemlje

24.11.2023.
ntvic.ba (M.K.)

Bogata historija Bosne i Hercegovine ima brojne posebnosti koje nisu karakteristične za druge države, zaključuju učenici srednjih škola koji na časovima ovog predmeta uče o historiji naše države.  Zahvaljujući novom nastavnom kurikulumu zastupljenost historije Bosne i Hercegovine u nastavnim planovima i programima je mnogo veća nego što je to bio slučaj ranije, pa učenici izučavaju nastavne jedinice koje do sada nisu imali priliku obrađivati.

Stihovima “ Bosnom behar probeharao” počeo je svečani čas historije u četvrtom razredu društvenog područja Gimnazije “Muhsin Rizvić” u Kaknju. Tema časa bila je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, značaj i važnost obilježavanja 25. Novembra.

-25. novembar je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić gradu. Pored državnosti BiH, na tom zasjedanju još jednom je potvrđena ravnopravnost između Srba, Hrvata i Muslimana, te ravnopravnost žena i imovinska sigurnost, rekao je za NTV IC Kakanj Sani Jusić, učenik Gimnazije “Muhsin Rizvić”.

-Ja smatram da je bitno spomenuti da Bosna i Hercegovina ima jako dugu prošlost i da temelje državnosti možemo pronaći još u Srednjem vijeku. U razdoblju Srednjeg vijeka naši vladari su imali titulu bana a kasnije i kralja, tako imamo najpoznatijeg bana tj. Kulina bana koji je izdao Povelju Kulina bana, koja ustvari predstavlja rodni list naše domovine. Zatim, imamo i prvog kralja Tvrtka Kotromanića, izjavila je Amila Trako učenica Gimnazije “Muhsin Rizvić”.

Umjesto ranijih nastavnih planova i gradivom pretrpanih programa, reformom obrazovanja se mijenja svrha i način na koji se historija poučava. U skladu sa realizacijom nastave po novom kurikulumu u kojem je učenje i podučavanje odnosno proces učenja usmjeren na učenika, nastava historije ima sasvim novu dimenziju, a učenici obrađuju teme koje do sada nisu bile zastupljene u nastavnim palnovima.

-Što se tiče zastupljenosti tematike Bosne i Hercegovine u nastavnom planu i programu zastupljenost je i prije bila ali sada po novom nastavnom kurikulumu puno je veća, obrađuju se teme kao što je Odbrambeno-oslobodilački rat i lokalna historija, što je jako važno da učenici znaju, istakla je Alma Selimović profesorica historije u Gimnaziji “Muhsin Rizvić”.

-Mi u našoj školi svakako izvučavamo teme Drugog svjetskog rata općenito kao i Drugi svjetski rat na ovim prostorima, naši planovi i programi su obuhvatili sve najvažnije događaje kako općenite tako i one na području BiH. Naši učenici rade na različitim izvorima, trudimo se da radimo na više načina kako u redovnoj nastavi tako I na vannastavnim aktivnostima, istakao je Selim Jusić profesor historije u STŠ Kemal Kapetanović.

Kroz burnu prošlost, narod Bosne i Hercegovine dao je veliki doprinos u očuvanju državnosti, a među njima su i Kakanjci, hrabri sinovi naše zemlje.

-Kakanjski antifašisti su dali veliki doprinos u stvaranju uslova za obnovu države Bosne i Hercegovine na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu. U periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata kakansjki borci su bili sudionici najtežih bori za odbranu BiH i najvećih osloboidlačkih akcija. Posebno smo ponosni zbog činjenice da kaknjci nikada nisu pitali šta domovina može učinti za njih već šta oni mogu učiniti za domovinu, izjavila je Fatima Čeliković učenica STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj.

Nastava historije ima važnu ulogu u promovisanju općeg dobra i sticanju osnovnih životnih kompetencija. Proučavajući događaje i pokrete iz prošlosti učenici razvijaju kritičko mišljenje, te se pripremaju za aktivnu ulogu u društvu kao građani Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta.

Continue Reading