Connect with us

BIH

Lokalne zajednice: Saradnja i međusobno povjerenje ključni za izgradnju boljeg društva

22.02.2024.
ntvic.ba

U Tesliću je održan drugi susret gradonačelnika i predstavnika općina/gradova kao i predstavnika Evropske unije (EU) u BiH, Ujedinjenih nacija (UN) u BiH, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i Vijeća Evrope – Ureda u Sarajevu o temi „Povjerenje i kohezija kao javno dobro: uloga lokalnih vlasti“, saopšteno je.

Zaključci susreta naglašavaju važnost rada na saradnji unutar i između zajednica o svim pitanjima važnim za život građana te potrebi za snažnijim ekonomskim rastom i razvojem, koji bi u potpunosti mogli da neutrališu bilo koje oblike tenzija. Također je naglašena potreba za izgradnjom pravednijeg društva u kojem veliku ulogu imaju pravosudne institucije, ali i organizacije civilnog društva.

Na sastanku je, naime, razgovarano je o zajedničkim naporima i aktivnostima predstavnika lokalnih samouprava i međunarodnih organizacija ka unapređenju povjerenja i kohezije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je i o trenutnim i novim načinima poboljšanja saradnje unutar i među zajednicama, a zajednički zaključci i preporuke će biti u fokusu napora zagovaranja predstavnika međunarodnih organizacija prema višim nivoima vlasti.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, naglasila je da se radi o impresivnom skupu koji motiviše za daljnji rad na jačanju povjerenja.

– Dobra ili loša uprava se često najviše osjeti što je bliže svakodnevnom životu – lokalna uprava stoga mnogo znači ljudima. Međutim, kako bismo poboljšali upravu, jačanje društvene kohezije između i unutar zajednica je ključno. Neki od vas su najduže na poziciji predstavnika lokalnih vlasti širom Bosne i Hercegovine te gradeći mostove a ne razdvajajući, imate moć da napravite stvarnu, pozitivnu promjenu u životima ljudi – izjavila je Macdonald.

Dodala je i da je put ka pozitivnom i održivom miru te put ka Evropskoj uniji koju BiH želi, uprkos izazovima, obilježen hrabrošću, otpornošću, odlučnošću, gdje čak najmanje akcije mogu doprinijeti promjenama koje se svakodnevno vide unutar lokalnih zajednica.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johann Sattler, pohvalio je prisutne gradonačelnike koji su uključeni u projekat “Možemo bolje” za njihov rad na izgradnji povjerenja i kohezije.

– Međusobno razumijevanje zajednica, empatija i povjerenje neophodni su za bolju budućnost BiH. Nije jednostavno zbog nasljeđa prošlosti koje dijele. Drago mi je, postoje gradonačelnici i zajednice koji su voljni raditi na jačanju kohezije u i između zajednica. EU zajedno s UN-om, Vijećem Evrope i OSCE-om, ponosno radi na promicanju okruženja pogodnog za pomirenje – rekao je Sattler.

Prema njegovim riječima, važan dio projekta je čuti mišljenje predstavnika lokalnih zajednica o nastavku rada i  načinima pomoći da bi projekat bio još bolji.

Prema riječima Bojane Urumove, šefice ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, spomenuti projekat jača veze i saradnju lokalnih zajednica.

– Činjenica je da su same zajednice tražile aktivnije učešće u projektu. To dolazi od samih lokalnih uprava koje shvataju da to može biti korisno za njihove građane. To pokazuje i prave potrebe na koje reaguje projekat “Možemo bolje”. Ja sam već spomenula i organizacije civilnog društva čiji glas želimo i dalje da pronosimo. To su one organizacije koje rade na izgradnji mira i nadamo se da njihove glasove možemo da proširimo i pomognemo da se čuju bolje kako bismo imali veće političko učešće i prihvatanje rada tih organizacija – rekla je Urumova.

Projekat “Možemo bolje” donio je značajne rezultate, izjavio je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, najavljujući nastavak podrške lokalnim samoupravama na sve moguće načine.

– Znamo svi da BiH nije najjednostavnija zemlja, ali čini se da vi želite da radite u korist vaših zajednica i vaših opština i to smatram vrlo inspirirajućim. Zapravo, vi predvodite brojne druge ljude iz svojih zajednica – aktiviste, nevladine organizacije koje sarađuju sa vama i poboljšavaju situaciju – dodao je Busch.

Sastanak je organiziran je u projektu „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, a zajedno provode Evropska unija u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.

Continue Reading