Connect with us

ZE-DO KANTON

Ministar Šabani posjetio Centar za okoliš: Slijede aktivnosti na izradi registra kućnih ložišta i pilot projekta zamjene peći na čvrsto gorivo

15.11.2023.
ntvic.ba

U skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja se između ostalog zasnivaju i na efikasnoj realizaciji i unapređenju projekata iz oblasti zaštite okoliša na području kantona, ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani je zajedno sa saradnicima upriličio posjetu Institutu “Kemal Kapetanović” u Zenici.

Sastanak je organizovan s ciljem razmatranja realizovanih aktivnosti i programskih zadataka Centra za okoliš od perioda donošenja Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša, kao i sa ciljem doprinosa kadrovskom i stručnom osposobljavanju Centra za okoliš pri Institutu “Kemal Kapetanović”.

Jedan od ključnih aspekata razgovora baziran je na stvaranju preduslova za pokretanje aktivnosti na realizaciji projekata vezanih za izradu Registra kućnih ložišta i Pilot projekta zamjene peći koje kao energente koriste ekološki prihvatljiva goriva.

Skupština ZDK je 2013. godine donijela Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša, kojim se svi stručni poslovi koji se vezuju za monitoring kvaliteta zraka, upravljanje kvalitetom zraka, kao i ostalim segmentima okoliša putem javnih ovlaštenja prenose na stručnu instituciju Institut “Kemal Kapetaniović”# na Univerzitetu u Zenici sa ciljem formiranja Centara za okoliš.

Ministar Šabani je izrazio zadovoljstvo zbog konstruktivnih tema razmatranih na sastanku sa predstavnicima Instituta “Kemal Kapetanović” i naveo je kako će ministarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog kantona u budućem periodu nastaviti ulagati napore na kadrovskom i stručnom jačanju Centra za okoliš.

  • Glavni cilj je postizanje planiranog poboljšanja kvaliteta zraka i obezbjeđenja uvjeta za zdrav život građana Zeničko-dobojskog kantona – rekao je ministar Šabani.

Press služba ZDK

Continue Reading