Connect with us

KAKANJ

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK objavilo konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu

11.02.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Na konkurs za dodjelu stipendija ministarstva za boračka pitanja, mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja u BiH ali i van njenih granica iz jednog porodičnog domaćinstva. 

Konkurs za dodjelu stipendija ministarstva za boračka pitanja ZDK objavljen je 31. oktobra a trajat će dvadeset dana od dana objavljivanja.

-Konkurs se sprovodi u skladu sa uredbom ministarstva za boračka pitanja ZDK, te instrukcijom ministra ovog ministarstva, kazao je za NTV IC Edin Aliefendić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.

Pored brojnih uslova koje kandidati moraju ispunjavati, zainteresovani studenti uz prijavu prilažu i dokaze o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj studijskoj godini, ovjerenu kućnu listu, ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva, te ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu.

-Prijave na konkurs se predaju nadležnoj općinskoj službi, konkretno službi za društvene djelatnosti. Sam tekst konkursa se može pronaći na web stranici ministarstva za boračka pitanja, Općine Kakanj, te na oglasnoj ploči u Općini, dodao je Aliefendić.

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom sljedećih kriterija, ostvaren uspjeh u prethodno završenoj studijskoj godini, socijalno ekonomska situacija, ratna priznanja, ratni staž i invaliditet. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Continue Reading