Connect with us

ZE-DO KANTON

Nevladin sektor iz Zenice zagovara inicijative pod nazivom ‘Ekopod, za čistu Zenicu’

02.02.2024.
ntvic.ba (M.K.)

Nekoliko nevladinih udruženja sa područja grada Zenica udružili su se s ciljem zagovaranja inicijative pod nazivom ‘Ekopod, za čistu Zenicu’. Projekat ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom kroz odgovarajuće odvajanje i preradu korisnog otpada – reciklažu, što bi na kraju rezultiralo smanjenjem dopremljenih količina otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica!

Aktivisti Kreativaca, Reactiva i Eko foruma počeli su sa realizacijom aktivnosti u zagovaranju inicijative Ekopod, koja ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom na cijeloj teritoriji grada Zenice. To bi u praksi značilo funkcionalan sistem organizovanog odvoza i zbrinjavanja otpada, uz više reciklaže, što bi na kraju doprinijelo smanjenju broja divljih deponija a građani Zenice imali bi čista izletišta i okolinu.

-Sistem upravljanja otpadom je nešto što zvuče jednostavno, a zapravo radi se o čitavom nizu mjera radnji zakona i svega ostalog koji na kraju rezultiraju evropskim praksama u zbrinjavanju otpada, a to znači da bi otpad što manje trebo biti upućivan na deponije, a što je moguće više recikliran. U našem slučaju da sve mjesne zajednice i čitavo područje Zenice bude u sistemu organizovanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, izjavila je za NTV IC Kakanj Sanja Stević iz UG “Eko forum” Zenica.

Kroz ovakve projekte članovi Kreativaca, Reaktiva i Ekoforuma imaju za cilj da potiču pozitivne prakse recikliranja, animiraju građane da aktivno učestvuju u donošenju odluka u ovoj oblasti, te ukažu na nedostatke za koje se mogu pronaći odgovarajuća rješenja, u saradnji sa građanima Zenice.

-Radimo na tome da zagovaramo rješenja koja su u skladu sa aktuelnim zakonskim rješenjima da se svi obuhvate organizovanim odvozom otpada i da ne postoji nijedan dio Zenice  koji nije u tom sisitemu, kako bismo doprinijeli tome da bude manje divljih deponija, istakla je Stević.

Aktuelnim Ugovorom o obavljanju komunalnih djelatnosti koji je za period od 20 narednih godina zaključen između Grada i komunalnog preduzeća Alba, sudionici su se obavezali na uspostavu sprovodivog savremenog sistema upravljanja otpadom i proširenje usluga odvoza na cjelokupan teritorij grada Zenice, uz uvođenje koncepta „zelenog otpada“. Kampanja Ekopod je dio projekta PRAGG koji finansira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

Continue Reading