Connect with us

KAKANJ

OV Kakanj novoizgrađenu ambulantu u Krševcu predalo na korištenje i upravljanje Domu zdravlja Kakanj, slijedi proces certificiranja

02.08.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Na prošloj sjednici OV Kakanj usvojen je Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekta ambulanta u MZ Krševac Javnoj ustanovi Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj. Do zvaničnog puštanja u rad ambulante u Krševcu potrebno je provesti proces registracije i obezbjeđenja neophodnih sredstava za finansiranje rada ambulante.

Prve inicijative i aktivnosti na izgradnji ambulante u MZ Krševac pokrenute su prije skoro 15 godina. Izdradnja ambulante odvijala se u nekoliko faza i kroz nekoliko godina, a i ishodovanje neophodnih dozvola također je trajalo godinama.

Ambulanta bi trebala približiti zdravstvene usluge stanovništvu područja Krševac, koje je do sada pravo na zdravstvenu zaštiti ostvarivalo u ambulanti u Brnjicu. Međutim, zbog intenzivnog iseljavanja stanovništva ovog područja, iz kakanjskog Doma zdravlja navode da je moguće da će doći do određenih problema pri registraciji ambulante.

-Da bi jedna ambulanta porodične medicine bila registrovana ona mora treba imati 1.800 korisnika, što sada nije slučaj sa tim područjem gdje trenutno imamo ukupno 900 kartona. Međutim mio ćemo nastojati iznaći adekvatna rješenja za rad ambulante, izjavio je dr. Mirsad Tursum, direktor JU Dom zdravlja Kakanj.

Uz nedovoljan broj korisnika zdravstvenih usluga, navode iz Doma zdravlja, problem će biti i finansiranje rada ambulante.

-To su prateći troškovi održavanja, troškovi rada medicinske ekipe, smatram da ova pitanja trebamo rješavati prije nego što se ambulanta otvori, dodaje dr. Tursum.

Inače na području općine Kakanj trenutno radi 21 ambulanta porodične medicine, što Kakanj svrstava u red općina i gradova sa najrazvijenijom mrežom ambulanti porodične medicine na području ZDK. ZZO finansira rad 16 ambulanti, dok rad preostalih ambulanti finansira Dom zdravlja Kakanj.

Continue Reading