Connect with us

BIH

Ovjerene kandidatske liste bošnjačkog i hrvatskog naroda za Dom naroda Parlamenta BiH

20.01.2023.
Agencija Anadolija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je razmatrala izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi za izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavio je kandidatske liste za izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na potvrđivanje i ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Ukupno je dostavljeno 13 kandidatskih listi.

Za izbor delegata iz reda bošnjačkog naroda dostavljeno je šest listi na kojima se nalazi 14 kandidata za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to: kandidatska lista Amira Orlovića na kojoj se nalaze imena Dženana Đonlagića, Mensure Beganović i Hameda Hodžića.

Na kandidatskoj listi Emira Dautovića se nalaze imena Džemala Smajića i Mirnesa Gušića, a na kandidatskoj lista delegata Irfana Čengića i Dževada Hadžića su imena Elvira Karajbića i Edisa Dervišagića.

Na kandidatskoj listi Naroda i pravde su imena Kemala Ademovića, Elmedina Konakovića i Amre Babić, na kandidatskoj listi Harisa Zahiragića su imena Šefika Džaferovića i Halida Genjca, a na kandidatskoj listi Muamera Zukića su imena Safeta Softića i Hazima Rančića.

Za izbor delegata iz reda hrvatskog naroda dostavljeno je sedam listi na kojima se nalazi 27 kandidata za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to: kandidatska lista Damira Marjanovića na kojoj je ime Zlatka Miletića.

Na kandidatskoj listi Ivana Odaka su imena Ilija Cvitanović, Ivan Vukadin i Željko Josić, na kandidatskoj listi Tomislava Mandića su imena Zdenka Ćosića, Mate Lončar, Miro Grabovac, Daniela Perić i Nikica Vidović, na kandidatskoj listi Tomislava Martinovića su imena Dragana Čovića, Borjane Krišto, Darijane Filipović, Viktorije Haubrih i Tanje Vučić – Tomić.

Na kandidatskoj listi Marine Mujkanović su imena Jugoslava Brdara, Davora Čičića i Vlade Rašića, na kandidatskoj listi Ilije Nakića su imena Marine Pendeš, Marinka Čavare, Ivanke Barić, Ante Lozančića i Suzane Krišto, a na kandidatskoj listi Ive Tadića su imena Ive Vincentića, Marijana Klaića, Nikole Raguža, Tee Ružić i Ane Rašo.

U skladu sa odrebama Izbornog zakona BiH i Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, izvršene su sljedeće provjere predloženih kandidatskih listi i kandidata: da li je kandidatska lista podnesena od strane ovlaštenog predlagača, da li su predloženi kandidati na kandidatskim listama upisani u Centralni birački spisak u FBiH, da li imaju evidentirane zabrane kandidovanja u skladu sa Izbornim zakonom BiH, koje se vode kod Centralne izborne komisije BiH, da li su sve kandidatske liste podnesene na obrascima utvrđenim od strane Centralne izborne komisije BiH, da li je svaki kandidat lično potpisao izjavu o prihvatanju kandidature u skladu sa članom 6. Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i da li je izjašnjenje pripadnosti konstitutivnim narodima i ostalim identično izjašnjenju u izjavama i eventualnoj kandididaturi na općim Izborima 2022. godine i lokalnim izborima 2020. godine.

Nakon izvršenih provjera kandidatskih listi, u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila svih šest kandidatskih listi za izbor delegata iz reda bošnjačkog naroda za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svih sedam kandidatskih listi za izbor delegata iz reda hrvatskog naroda za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Continue Reading