Connect with us

ZE-DO KANTON

Penzioneri u FBIH obilježili svoj dan, ukazano na težak položaj ove populacije

25.10.2023.
ntvic.ba (A.K.)

U okviru obilježavanja Dana penzionera FBIH danas je u Zenici održana radna, a zatim i svečana sjednica Saveza udruženja penzionera FBIH, na kojoj je još jednom ukazano na težak položaj ove populacije. Visina penzija, kako je naglašeno, ne može pratiti konsantni rast cijena. U ZDK od 60.000 penzionera 36.000 njih ima minimalnu penziju koja u FBIH trenutno iznosi 538 KM.

Već odavno je poznato kako penzioneri u ZDK, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, žive u izuzetno teškoj situaciji. Na današnjoj Skupštini Saveza udruženja penzionera FBIH naglašeno je da, iako je danas Dan penzionera koji bi trebao biti svečano obilježen, razloga za slavlje nemaju. Penzija, za koju su uredno radili cijeli radni vijek, jedva pokriva osnovne životne potrebe. Većina penzionera u BIH je na rubu egzistencije suočena sa brojnim problemima i izazovima.

-Položaj penzionera je težak. Prosječna penzija u FBIH za mjesec august bila je 584 KM, a najniža 538 KM. Dakle 60-65 % penzionera živi na granici socijalnog minimuma. Potrebno je unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu, istakao je Redžo Mehić, predsj. UO  Saveza udruženja penzionera FBIH.

-Predložio sam da se pomognu penzioneri sa najnižim penzijama i zajedno sa jednom zastupnicom inicijativa će se naći na Skupštini ZDK, izjavio je Mustafa Trakić-predsj. Saveza udruženja penzionera ZDK.

U okviru prvog dijela sjednice danas su izabrani i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Saveza udruženja penzionera FBIH sa područja ZDK.

-U junu ove godine u Sarajevu je održana sjednica na kojoj je ZDK ostao bez svojih predstavnika u Upravnom i Nadzornom odboru, a nakon današnjeg nastavka sjednice, ovaj će kantona zastupati Mustafa Trakić iz Zenice i Petar Galić iz Žepča, a u Nadzornom odboru, Hajrudin Alić iz Tešnja, istakao je Trakić.

Današnjoj sjednici  prisustvovao je i pomoćnik federalnog ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Kenan Spahić, koji je naglasio da bez obzira na dešavanja oko rebalansa budžeta, Fond PIO ostaje stabilan te da isplata penzija neće biti upitna.

-PIO fond je stabilan bez obzira na trenutno stanje sa budžetom. Što se tiče rebalansa jedini segmet koji je upitan  je povećanje za banjsko liječenje, istakao je Kenan Spahić, pomoćnik minitra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice FBIH.

Sasvim je jasno u kakvom položaju penzioneri žive odnosno preživljavaju, saglasni su i penzioneri ali i oni koji ih predvode. Važno je kako ističu, da se unaprijedi položaj penzionera, te ojača penzioni fond. Razlozi za to su porast osnovnih životnih troškova i loša zdravstvena slika osoba treće životne dobi  odnosno 432.000 penzionera koliko ih ima u FBIH, poručeno je sa današnje Skupštine Saveza udruženja penzionera FBIH.