Connect with us

ZE-DO KANTON

Policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK održao sastanak sa načelnicima policijskih uprava

29.02.2024.
ntvic.ba

U cilju unapređenja rada i funkcionisanja Uprave policije, te koordiniranja u postupanju organizacionih jedinica, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Admir Gazić je održao radni sastanak sa načelnicima policijskih uprava sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na kojem su prisustvovali i načelnici Sektora uniformisane policije, Sektora kriminalističke policije i Jedinice za profesionalne standarde.

U skladu sa predloženim dnevnim redom, na sastanku je analizirano stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kao i januar 2024. godine, te su prezentirani postignuti rezultati rada. Takođe je razmatrana aktuelna problematika sa prijedlozima za unapređenje stanja bezbjednosti na pojedinačnim područjima iz nadležnosti policijskih uprava, kako bi se unaprijedilo stanje sigurnosti a postupanje policijskih službenika u smislu profesionalizma i efikasnosti podiglo na najviši nivo. U nastavku su definisane aktivnosti na planiranju sastanaka rukovodilaca policijskih uprava i stanica sa menadžmentima i članovima uprava obrazovnih ustanova, kako bi se preventivno reagovalo na sve eventualne sigurnosne rizike a sigurnost učenika u školama i školskim sredinama maksimalno unaprijedila.

Nakon pojedinačnih izlaganja policijskih rukovodilaca, te konkretnih prijedloga za unapređenje stanja sigurnosti u određenim oblastima, razmatrana su i analizirana i druga dešavanja na području Zeničko-dobojskog kantona koja su u nadležnosti Uprave policije.

U okviru svog izlaganja, komesar Gazić je naglasio da i pored dobrih pokazatelja i rezultata koji su postignuti u proteklom periodu u svim segmentima sigurnosti, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova će i u narednom periodu biti planirane i poduzimane intenzivne aktivnosti koje će prije svega podrazumijevati pojačano angažovanje policijskih timova na području Kantona, pojačanu kontrolu i nadzor lica, objekata i mjesta interesantnih sa sigurnosnog i operativnog aspekta, kao i pružanje pomoći i podrške policijskim stanicama u provođenju pojačanih aktivnosti, kako bi se jednim koordiniranim pristupom i dobrim rukovođenjem preveniralo izvršenje krivičnih djela i drugih nedozvoljenih radnji, unaprijedilo stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja, te generalno svim građanima osigurala maksimalna lična i imovinska sigurnost.

Kako je pojasnio komesar Gazić, takav pristup zahtijeva krajnje ozbiljno i profesionalno rukovođenje na svim nivoima koje ne toleriše bilo kakva odstupanja od naloženih zadataka, te da će u tom smislu od strane Jedinice za profesionalne standarde biti vršeni kontrolni nadzori i inspekcije, kako bi postupanje i djelovanje svih policijski službenika bilo profesionalno u kontekstu dokumentovanja događaja iz nadležnosti Uprave policije, a reakcija policije brza, efikasna i zakonita.

Samo na taj način, u svom završnom izlaganju je pojasnio komesar Gazić, policijska agencija može efikasno reagovati u okviru svojih nadležnosti i ispuniti očekivanja koja zajednica ima spram policijskih struktura.

Odsjek za odnose sa javnošću,  analitiku i planiranje

Continue Reading