Connect with us

ZE-DO KANTON

100 dana rada: Prezentovani rezultati rada Vlade ZDK

05.04.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Povodom stotinu dana od formiranja Vlade ZDK danas je u sjedištu Kantona održana press konferencija. Ministri i premijerka Amra Mehmedić predstavili su rezultete svoga rada koji se odnose na ovaj period kao i buduće ciljeve. Kroz svoj rad, kazali su, i u narednom će im periodu fokus biti na unapređenju svih segmenta života građana ovog kantona.

Uz kratke rokove, proteste pojedinih budžetskih korisnika i sam početak rada sa brojnim izazovima i zahtjevnim zadacima, kako je obrazloženo povodom 100 dana rada Vlade ZDK, postignuti su određeni rezultati.

Intencija ove Vlade, ovisno o budžetskim prilivima, je da se sredinom godine povećaju plate i da se opravda povjerenje sindikata. Fokus Vlade biće i na transparentnosti njihovog rada i rada kantonolnih preduzeća i ustanova.

-Mi smo se opredijelili za transparentnost u radu. Mi smo kao Vlada dužni da uspostavimo bolje kontrolne mehanizme kako bi menadžmenti svih preduzeća i ustanova, budžetskih i vanbudžetskih fondova bili odgovorni u dijelu otklanjanja nedostataka uočenih u revizorskim izvještajima, odnosno u implementaciji svih preporuka koje su date u dokumentima – izjavila je Amra Mehmedić, premijerka Vlade ZDK.

Borba protiv korupcije, zaštita okoliša kao i prikupljanje informacija sa terena, odnosno posjete gradovima i općinama u ZDK još je jedna od aktivnosti koju realizuje ili je već realizovala ova Vlada. To smatraju posebno važnim obzirom da Vlada na čelu sa premijerkom žele da se upoznaju sa problemima i prioritetnim projektima koje bi trebalo realizovati u narednom periodu.

-Naš cilj jeste da gradimo partnerske odnose sa općinama odnosno gradovima u ZDK iz razloga što zajedničkim sredstvima trebamo da implementiramo najznačajnije projekte koji će poboljšati kvalitet življenja lokalnog stanovništva – kazala je Mehmedić.

-Želim istaći dobru saradnju sa svim poslanicima i predsjednicima klubova koji rade u ovoj Skupštini, dakle imamo redovne sjednice klubova i Skupštine, nemamo problema u radu iako imamo razlika u mišljenjima, koje moram priznati, nisu bile prevelike za ovaj period – kazao je Dejan Kovačević, predsjedavajući Skupštine ZDK.

Rad i transparentnost je zadatak Vlade ZDK, a osnovni i najvažniji cilj su zadovoljni građani na području cijelog kantona. Poboljšanje uslova života na području ZDK u narednom će periodu biti imperativ Vlade i Skupštine ZDK, poručeno je sa ove press konferencije.