Connect with us

KAKANJ

Širom BiH počela kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

25.11.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Širom BiH počela je kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Cilj kampanje je podići svijest i potaknuti djelovanje za prevenciju i uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama širom svijeta. Ulična akcija, kojom se nastoji skrenuti pažnja javnosti na ovaj problem našeg društva, održana je i u Kaknju, u organizaciji Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla i u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom Uspjeh.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” globalno je prepoznatljiva godišnja kampanja koja počinje na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra i traje do 10. decembra, kada se obilježava Dan ljudskih prava. Cilj kampanje je podići svijest i potaknuti djelovanje za prevenciju i uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama širom svijeta.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Continue Reading