Connect with us

BIH

Smanjen broj korisnika usluga socijalne zaštite u BiH

13.02.2023.
Agencija Anadolija

U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini registrovano 110.813 maloljetnih korisnika socijalne zaštite što je za 7,56 posto manje u odnosu na 2020. i 410.405 punoljetnih korisnika što je za 3,83 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, navedeno je u publikaciji “Bosna i Hercegovina u brojevima 2022.” koju je objavila Agencije za statistiku BiH, prenosi Anadolija.

Najveći broj maloljetnih korisnika socijalne zaštite bili su iz tri kategorije: ugroženi porodičnom situacijom 43 posto, osobe u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba 33 posto i osobe sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju 14 posto.

Od ukupnog broja punoljetnih korisnika socijalne zaštite njih 42 posto je iz kategorije osobe koje nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje.

Kada je u pitanju zbrinjavanje maloljetnih i punoljetnih korisnika socijalne zaštite u 2021. godini, 1.112 maloljetnika je koristilo usluge smještaja u domove za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja i 2.540 usluge ustanova socijalne zaštite za invalidnu djecu i omladinu i odrasle ometene u psihofizičkom razvoju.

Prema formalnom porodičnom zbrinjavanju djece 1.250 ih je imalo staratelje, 34 djece je usvojeno, a 435 je bilo zbrinuto u hraniteljskim porodicama, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Continue Reading