Connect with us

BIH

VSTVBIH: Sudovi u BiH prošle godine riješili više od 160 hiljada najstarijih predmeta

30.01.2023.
ntvic.ba

Sudovi u Bosni i Hercegovini u 2022. godini riješili su više od 160.000 najstarijih predmeta, pokazuju godišnji podaci o ostvarenim rezultatima planova rješavanja najstarijih predmeta.

U 2022. godini, planom je predviđeno da se riješe 181.994 najstarija predmeta, od čega je riješeno 91%, što je najveći ostvareni procent realizacije plana rješavanja najstarijih predmeta od 2011. godine kada je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) uvelo primjenu planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, sudovi u BiH riješili su ukupno 166.025 najstarijih predmeta, što je za 3.000 predmeta više nego u 2021. godini,.

U sudovima u Federaciji BiH ukupno je riješeno 122.603 predmeta, u Republici Srpskoj 39.008 predmeta, dok su sudovi Brčko Distrikta BiH riješili 2.845 predmet, a Sud BiH 1.569 najstarijih predmeta.

Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi – općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali 90%., a sudovi viših instanci 98% predmeta predviđenih planovima.

Od 2010. godine pa do kraja 2022. godine, sudovi su riješili 1.583.310 najstarijih predmeta što je u velikoj mjeri utjecalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta i rješavanje najstarijih predmeta u sudovima, a što je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima.

Continue Reading