Connect with us

BIH

U Gradskoj biblioteci upriličen okrugli sto na temu Izdavačka politika danas

15.09.2023.
ntvic.ba (A.K.)

JU Gradska biblioteka Kakanj u saradnji sa UG „Aramagedon“ iz Zenice organizovala je okrugli sto na temu „Izdavačka politika danas“ koji je upriličen u okviru 9. Međunarodnog književnog festivala „Pero Živodraga Živkovića“. Pisci iz BIH i regiona imali su priliku razmijeniti iskustva i mišljenja o današnjoj izdavačkoj politici.

Tema „Izdavačka politika danas“ okupila je veliki broj pisaca kako iz BIH tako i regiona koji su učestvovali u programu i iskazali svoje mišljenje o problemima sa kojim se susreću pisci prilikom izdavanja knjiga te o trenutnom stanju u kojem se nalazi izdavaštvo. Većina pisaca dijeli mišljenje da danas svako ko ima novac može objaviti knjigu što ne znači da se na tržitu nudi viskokvalitetna literatura.

-Tema okruglog stola ove godine je upravo taj populizam i podređivanje suštinskog kvaliteta novcu pri tome neshvatajući da je novac najveće zlo koje svakog pojednica može da zadesi. Mi živimo u zemlji koja nema knjižaru, koja nema izdavača. Kad kažem nema izdavača govorim o serioznim, ozbiljnim izdavačima i institucijama, istakao je Emir Sokolović, dir. Međunarodnog festivala „Pero Živodraga Živkovića“.

-Vezano za izdavačku politiku, ja mislim da je ona onakva kakva jeste upravo iz razloga zbog kojih mora biti takva. Radi se o privatnim firmama gdje vlasnici gledaju kako da na najbolji način plasiraju proizvod koji je tražen na tržištu da bi mogli da prežive. To je, sama po sebi katasrofalna postavka, zato što je izdavačka politika nekada bila direktno vezana za državne fondove i mogla je sebi dozvoliti da pored onoga što je popularno rudari za kvalitetnim djelima, istakao je Marko Bačanović, učesnik okruglog stola.

JU Gradska biblioteka koja je bila domaćin današnjeg susreta opredijeljena je da pomaže kaknjskim piscima prilikom izdavanja njhovih knjiga. Samo prošle godine Gradska biblioteka izdala je pet knjiga, koje su prema riječima direktora ove Ustanove kvalitetne i zaslužuju svoje mjesto kako na policama biblioteke tako i na tržištu.

-JU Gradska biblioteka je prošle godine izdala pet sjajnih knjiga, mladih autora i nama je ova tema veoma interesantna. Vodili smo računa da stručni ljudi ocijene te knjige pa da ih nakon njihovog mišljenja izdamo, istakao je Senad Šišija- dir. JU Gradska biblioteka Kakanj.

Činjenice pokazuju da se izdavačka politika danas uveliko promijenila u odnosu na nekada. Bitni faktori prilikom izdavanja knjige poput kvalitetne recenzije danas su zanemareni. Ni veliki tiraž knjige nije pokazatelj je li ona kvalitetna i dostojna tog broja nego je pokazatelj da oni koji imaju novac imaju i veći tiraž, poruke su okruglog stola.

Continue Reading