Connect with us

KAKANJ

U Kaknju početkom maja provedba DDD mjera

13.03.2024.
ntvic.ba (I.Š.)

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH predviđa i obavezno provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje – u proljeće i jesen. Ove su mjere skraćenoo prepoznatljive kao DDD mjere, a na području općine Kakanj provest će se početkom maja.

Organizaciju provođenja DDD mjera u skladu sa zakonom, pravilnikom i programom provođenja ima Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Nadzor nad provođenjem obaveznih DDD mjera ima sanitarna inspekcija. Prema programu provođenja, za područje općine Kakanj predviđeno je da se ove mjere provedu u maju i oktobru, a radi se o proljetnoj i jesenjoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji. 

-Obuhvaćene su tri kategorije a to su kantonalni, općinski nadzor i druga privredna lica i građani. Kanton provodi nadzor provođenja mjera iz svoje nadležnosti naprimjer kao što su vodotoci, javne ceste itd., dok Općina provodi nadzor javnih površina, stambenih zgrada u užem gradskom području, javna preduzeća i javne ustanove i privredna društva te fizička lica provode nadzor iz svoje nadležnosti, kazao je Amir Dedić, šef Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj

Zakonom su predviđene i novčane kazne za nepostupanje po Odluci obaveznog provođenja DDD mjera, a u okviru Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

-Novčane kazne kreću se od 100, 50O, 800 KM pa i do 10.000, kazao je Dedić.

Iz Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj, poručuju da je važna dobra saradnja da bi se provođenje deratizacije, dezinfekcije i dezinskecije moglo podići na veći nivo. U cilju postizanja boljih efekata provedenih mjera, ove će godine inspekcija sarađivati sa upraviteljima stambenih jedinica kolektzivnog stanovanja.

-Važno je da radimo sa upraviteljima kao i predsjednicima mjesnih zajednica da nam oni pokažu te kritične tačke i da oni vrše nadzor sa inspekcijom kazao je Dedić.

Dedić naglašava da je dosta zgrada, barem kada je riječ o zgradama u užem gradskom jezgru u zapuštenom stanju. Prvenstveno se misli na podrumske i tavanske prostore. Zato će inspekcija i ove godine provesi nadzor prvashodno na čišćenju takvih prostora a onda i provođenju DDD mjera u njima. Važno je naglasiti da su u stambenim zgradama vlasnici stanova dužni da održavaju i podrumske i tavanske prostorije a da inspekcija ukoliko je potrebno može naložiti i vanredno provođenje DDD mjera vlasnicima objekata – sve s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Continue Reading