Connect with us

ZE-DO KANTON

UNZE koordinator na projektu ERASMUS PLUS

09.11.2023.
ntvic.ba (M.K.)

„Jačanje kapaciteta i mehanizama za unaprjeđenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ naziv je projekta čiji je koordinator Univerzitet u Zenici, a koji se realizuje u sklopu programa Erasmus+. Među 20 partnera projekta su javne i privatne visokoškolske ustanove iz RS-a i Federacije, ministarstva te Agencija za razvoj i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH. Vrijednost projekta iznosi 936 hiljada eura.

Univerzitet u Zenici dobio je povjerenje Evropske komisije da koordinira projektom koji se realizuje u sklopu Erasmus+ programa, a koji ima za cilj akreditaciju studijskih programa i unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju.  Projekat je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu i budući razvoj visokog obrazovanja te njegovo pozicioniranje u Evropi, istaknuto je sa zeničkog univerziteta.

-Projekat je važan i sa aspekta razvoja visokog obrazovanja ali i sa političkog aspekta zato što se bavi nečim što su instuitucije BiH trebale uraditi, a nažalost nisu. Aplikacija je nastala na Univerzitetu u Zenici, rađena je pod vodstvom prof.dr.sc. Malika Čabaravdića, koji je u tom momentu bio prorektor. Možemo slobodno reći da je aplikacija rezultat kompromisa svih relevantnih tijela u Bosni i Hercegovini i visokoškolskih ustanova, izjavila je za NTV IC Kakanj Amra Muslić Halilović, Koordinator Ureda za međunarodnu saradnju.

Pored partnera iz Bosne i Hercegovine, u projektu učestvuju i partneri iz Evropske unije, Univerzitet u Sloveniji,  Nacionalna agencija za visoko obrazovanje i razvoj kvaliteta Republike Slovenije i Nacionalna agnecija za razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Mi se nadamo da ćemo u partnerstvu sa agencijama, ministarstvima i ostalim visokoškolskim ustanovama konačno kroz ovaj projekat naći zajednički mehanizam i pokrenuti ovaj proces u Bosni i Hercegovini, a time ćemo doprinijeti i prepoznavanju naših visokoškolskih ustanova u Evropskom prostoru, istakla je Muslić Halilović.

Erasmus+ program je Evropske komisije u kojem učestvuju Evropski  univerziteti, a namijenjen je za podršku projekata iz domena obrazovanja i edukacija nastavnog osoblja i studenata sa posebnim akcentom na sport. Ove godine za projekte Erasmus+ programa izdvojeno je 26,2 milijarde eura, a prema strategiji programa od 2021. do 2027. godine poseban akcenat je na projektima socijalne uključenosti, zelene i digitalne tranzicije i učešće mladih u demokratskim aktivnostima.

-Posebno je bitno područje Evropskog prostora obrazovanja, akcionog plana za digitalno obrazovanje i programa vještina jer se potenciraju obrazovanje i dodatne vještine koje čine jednu kompletnu osobu. Posebno su za Univerzitet u Zenici značajne mogućnosti mobilnosti i saradnje sa univerzitetima i privredom, saradnja nastavnika i studenta u svim aktivnostima koji se odnose na projekte koji razvijaju znanje i vještine i sve druge oblasti koje jačaju bilo koji od univerziteta, istakao je za NTV IC  prof.dr. Fuad Hadžikadunić, Prorektor za naučno-istarživački rad.

Zbog svega navedenog Univerzitet u Zenici već više od 10 do 15 godina aktivno učestvuje u ovom i sličnim programima i bilježi značajne rezultate. Realizacija ovog projekta donosi reforme visokog obrazovanje te su svi partneri potpisali deklaraciju i obavezali se da će isporučiti rezultate.

Continue Reading