Connect with us

SERVISNE INFORMACIJE

Upozorenje o mogućim poplavama u periodu od 14. do 18. maja

13.05.2023.
ntvic.ba

Prognoziran je porast vodostaja usljed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane; očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Prognozirano vanredno hidrološko stanje odnosi se na period od 14. do 18. maja, saopćila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Bujične poplave moguće su u slivovima rijeka Fojnica, Sana te Glina i Korana u FBiH.

Za naredna tri dana je prognozirano vanredno hidrološko stanje posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne, gornjeg dijela sliva Vrbasa, na slivovima Une i Sane te na slivu Gline i Korane.

Obavještenje o prognoziranom vanrednom hidrološkom stanju odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Nadležnim institucijama je sugerisano da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima te je preporučen pojačan oprez službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke gdje nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti da je opasno prilaziti obalama jer je moguće povećanje dubine i brzine vodotokova. Stanovništvu su potrebni pravovremeni uputi i smjernice za provođenje mjera samozaštite u cilju smanjenja i predupređenja šteta po ljude i materijalna dobra od eventualnih poplava.

Continue Reading