Connect with us

BIH

Vlada FBiH: Sedam miliona KM za brzu cestu Sarajevo – Tuzla, XII transferzalu u Sarajevu i tomislavgradsku obilaznicu

06.04.2023.
ntvic.ba

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila  tri programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima”, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM.

Četiri i po miliona maraka namijenjena su za brzu cestu Sarajevo – Tuzla, izrada glavnog projekta i eksporpijacija, na ovoj brzoj cesti, poddionica Vitalj – Gojakovići.

Dva miliona maraka bit će izdvojena za sufinansiranje izgradnje XII transferzale, spoj od Stupske petlje do Aerodroma Sarajevo, te 500.000 KM za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice. 

Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, radove i nadzor, a prenosiće se u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim uslugama.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

JP Ceste Federacije BiH obavezne su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Za provođenje ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.