Connect with us

BIH

Vlada FBiH: Za troškove angažmana federalnih spasilaca odobreno 200.000 KM

23.02.2023.
Agencija Anadolija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o odobravanju izdvajanja 200.000 KM iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta FBiH za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) za finansiranje troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja, javlja Anadolija.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Vlada FBiH je na hitnoj sjednici 6. februara, prihvatajući informaciju o razornim zemljotresima na područjima Republike Turkiye i Sirije, zadužila FUCZ da hitno organizira upućivanje pomoći Republici Turkiye.

Ova pomoć je uključivala upućivanje Federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje iz ruševina (USAR tim) u područja pogođena zemljotresom. Ova uprava i Federalni štab civilne zaštite bili su zaduženi da koordiniraju upućivanje Gorske službe spašavanja FBiH u funkciji Federalne službe zaštite i spašavanja u Republiku Turkiye u područja pogođena zemljotresom.

Također, Vlada je na hitnoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo finansija da po upućivanju zahtjeva FUCZ pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za finansiranja troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja. Zahtjev je ocijenjen opravdanim jer sredstva za ove namjene nisu bila planirana.

Za realizaciju današnje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i FUCZ, svako u okviru svoje nadležnosti.

Na današnjoj sjednici prihvaćena je i inicijativa premijera FBiH i njegovih zamjenika da se iskaže zahvalnost na požrtvovanom angažovanju i učešću pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tima) Federalne uprave civilne zaštite i Federalne službe zaštite i spašavanja formiranoj u Gorskoj službi spašavanja FBiH, a tokom akcija spašavanja u pokrajini Hatay u Turkiye nakon razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Republiku Turkiye i Siriju.

Naime, tokom konsultacija premijera FBiH i njegovih zamjenika prilikom utvrđivanja dnevnog reda za današnju sjednicu konstatovano je da su 51 pripadnik USAR jedinice sa četiri psa za potrage i kompletnom potrebnom opremom FUCZ-a, te 69 pripadnika GSS-a sa tri potražna psa, prema zaduženju Vlade Federacije BiH, u periodu od 7. do 13. februara upućivani u Turkiye u nekoliko grupa, gdje su radili na raščišćavanju i pretraživanju ruševina po zahtjevu i uputama turske Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD-a).

Također, u znak zahvalnosti na njihovom požrtvovanom angažmanu, zaključeno je potrebnim da FUCZ za ove pripadnike USAR jedinice i GSS-a, zbog specifičnih i izuzetno teških uslova boravka osigura dodatne naknade.

Nedostajuća sredstva za ovu namjenu osigurat će se iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta FBiH za 2023. godinu.

Pored toga, FUCZ zadužena je da sa Gorskom službom spašavanja FBiH zaključi ugovor o sufinansiranju troškova za vrijeme učešća u akcijama spašavanja za 69 pripadnika, te da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta FBiH za 2023. godinu.

Continue Reading