Connect with us

KAKANJ

Vlada ZDK posjetila Općinu Kakanj, razgovarano o saradnji i zajedničkim projektima

14.03.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerkom Amrom Mehmedić boravila je danas u radnoj posjeti Općini Kakanj, gdje je s načelnikom i njegovim saradnicima razgovarala o međusobnoj saradnji i zajedničkim projektima dva nivoa vlasti.

Radna posjeta Vlade ZDK Općini Kakanj bila je prilika za razgovor o saradnji jedinica lokalne samouprave i ZDK, zajedničkim projektima i potrebama građana u svim oblastima života. Naglašeno je da je zadaća Vlade i jedinica lokalnih samouprava da rješavaju probleme kako bi zajedničkim snagama, ali i zajedničkim sredstvima, implementirali projekte koji su od značaja za sve građane ZDK.

– Radi se o radnom sastanku na kojem nas je načelnik informisao o započetim projektima, razgovarali smo i o budućoj saradnji i raznim temama koje su u interesu i lokalne zajednice i ZDK – izjavila je Amra Mehmedić, premijerka ZDK.

Vladi Kantona ovom su prilikom predstavljeni potencijali i projekti na kojima će Općina Kakanj raditi u narednom periodu, a za čiju realizaciju je jako bitna podrška kantonalnog nivoa vlasti. Također, ukazano je na potrebu saradnje ministarstva i općinskih službi u cilju kvalitetnijeg i bržeg rješavanja problema građana.

– Iskazali smo interese Općine Kakanj i sve ono na što mi želimo staviti akcenat u narednom periodu kada su u pitanju infrastrukturni projekti, vodne naknade, saobraćajnice, ulaganje u obrazovne objekte i sve ono gdje možemo zajednički raditi – naglasio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Posjetama jedinicama lokalne samouprave kantonalna Vlada nastoji rješavati administrativne barijere koje postoje u oblastima razvoja, privrede, izrade prostorno-planske dokumentacije i drugim poljima, a sve, kako je naglašeno, u cilju unaprjeđenja kvaliteta života građana ZDK.