Connect with us

BIH

Aarhus centar u BiH: Izmijeniti Zakon o koncesijama u FBiH, zakone kantona uskladiti s novim zakonom

17.02.2023.
ntvic.ba

Aarhus centar u Bosni i Hercegovini zalaže se za ukidanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na bh. rijekama. Poseban naglasak stavljaju na samoinicijativne ponude investitora koje, kako navode, i predstavljaju najveći problem.

Kako podsjećaju u saopćenju za javnost, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama predložili su da se doda novi pojam koji glasi “mala hidroelektrana (mHE)“ – hidroenergetski objekt instalisane snage do i uključivo 10 MW,“ kao i da se doda novi stav koji glasi “koncesije za male hidroelektrane do i uključivo 10MW se obustavljaju.“

– Također, smatramo da se taj prijedlog izmjena zakona treba i dodatno izmijeniti u odnosu na samoincijativne ponude investitora, što je gotovo isključiva praksa u slučaju izgradnje mHE ne samo u FBiH, već u cijeloj zemlji – navodi se u saopštenju.

Kako ističu, samoinicijativna ponuda, definisana je članom 28. gdje stoji da “u slučaju da ponuđač ministarstvu podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan javni tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju“ Zakon o koncesijama Federacije BiH.

– Što se tiče mHE, u praksi u 99 posto slučajeva samoinicijativna ponuda investitora se ocijeni da je “od javnog interesa.“ Iz tog razloga, smatramo da se hitno mora izmijeniti Zakon o koncesijama u FBiH (a pojedinačne zakone kantona uskladiti s novim zakonom o koncesijama FBiH) na način da se obustavi izdavanje koncesija za mHE do 10 MW, kao i da se onemogući postupak samoinicijativne ponude investitora u postupku zaključivanja koncesijskih ugovora za ta postrojenja – navodi u saopćenju za javnost Aarhus centar u BiH.

Continue Reading