Connect with us

ZE-DO KANTON

Behija Kulović traži tematsku sjednicu Komisije za ravnopravnost spolova o femicidu

10.11.2023.
ntvic.ba

Behija Kulović, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, podnijela je zahtjev za održavanjem tematske sjednice Komisije za ravnopravnost spolova o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

„Cilj tematske sjednice je sagledavanje trendova u pogledu izricanja i provođenja zaštitnih mjera, te gonjenja počinilaca krivičnih djela nasilja u porodici, nasilja nad ženama, nasilja na osnovu spola uključujući i ubistva žena na području ZDK te utvrđivanje zajedničkog pravca djelovanja  nadležnih institucija kako bi se nasilje i njegov najteži oblik, ubistvo – femicid, sveli na najmanju moguću mjeru.

Podaci kojima sada raspolažemo su poražavajući. U BiH 48% žena pretrpjelo je seksualno i rodno zasnovano nasilje, 84% slučajeva u porodici i intimnim vezama se nikada ne prijavi, a 70% istraga slučajeva prijavljenih nadležnim tužilaštvima bude obustavljeno.

Institucionalno djelovanje je neophodno. S tim u vezi tražila sam održavanje sastanka i multisektorski pristup ovom problemu, te aktivno uključivanje Gender centra FBiH, Centra ženskih prava Zenica, Udruženja Medica Zenica i  resora Vlade ZDK: Ministarstva za upravu i pravosuđe, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a radi uspostavljanja protokola i jasnih mjera te donošenje akata u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja FBiH i Istanbulskom konvencijom – Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je ratificirala i naša zemlja.“ – saopšteno je iz Naše stranke.

Continue Reading